Pris - de faglige værktøjer

Få overblik over hvad det koster for din virksomhed
at blive koblet op på vores værktøjsportal.

Medlemspriser for værktøjer på Fsrdocs.dk / Værktøjsportalen gældende fra 1. oktober 2018.

Vi har to typer af værktøjer på fsrdocs.dk/værktøjsportalen:

 1. Generelle værktøjer
 2. Specialiserede værktøjer

 

Medlemspriser for de generelle værktøjer på FSRDocs / Værktøjsportalen 

Nedenstående værktøjer hører til gruppen af generelle værktøjer:

 • Årsrapporter
 • Situationsbestemte regnskaber
 • Kvalitetssikring
 • Revisors erklæringer
 • Revisionsopgaven
 • Udvidet gennemgang og review
 • Revisionsprotokoller og ledelsens regnskabserklæring

Der betales et kvartalsvis vedligeholdelsesabonnement pr. licens i henhold til følgende pristrappe:

1 licens                                             395,00 kr.

2-5 licenser                                      131,75 kr.

6-10 licenser                                    78,78 kr.

>10 licenser                                     52,44 kr.

 

Bemærk; Prisen beregnes på det samlede antal revisorer i virksomheden, hvor de enkelte pristrin indgår. Der vil således altid blive opkrævet vedligeholdelsesabonnement for samtlige revisorer i virksomheden på de generelle værktøjer.

 

Beregningseksempel for en virksomhed med 10 revisorer

Antal licenser

Pris pr. licens pr. kvartal

Pris i alt pr. kvartal

1

395,00

395,00

3

131,75

395,25

6

78,78

472,68

I alt for 10 licenser pr. kvartal

 

1.262,93

 

Ved anskaffelsen betales endvidere for at få adgang til de generelle værktøjer. Prisen er følgendepr. virksomhed: 2.500,00 kr.

 

Beskrivelse af værktøjerne

 

Medlemspriser for de specialiserede værktøjer på FSRDocs / Værktøjsportalen 

Nedenstående værktøjer hører til gruppen af specialiserede værktøjer:

 • Aktieombytning
 • Tilførsel af aktiver
 • Skattefri virksomhedsomdannelse
 • Fusion
 • Skattefri spaltning
 • Ophørspension
 • Værdiansættelse af virksomheder

Der betales et årligt vedligeholdelsesabonnement pr. kvartal pr. licens på 527,00 kr.

Det er muligt at købe værktøjet til enkelte medarbejdere i virksomheden.

Værktøjet er personligt og må ikke kopieres rundt i virksomheden, hvilket vil være et brud på FSR licensrettigheder. FSR kan ved berettiget mistanke om uautoriseret adgang bede en godkendt revisor om at gennemgå kundens installation. Såfremt der konstateres uregelmæssigheder er FSR berettiget til at opkræve for alle brugere inkl. omkostningen for revisors gennemgang. Såfremt der ikke konstateret uregelmæssigheder afholder FSR omkostningen til revisor.

Ved anskaffelsen betales endvidere for at få adgang til de specialiserede værktøjer. Prisen er følgende pr. værktøj pr. licens kr. 2.108,00.

 

Beskrivelse af værktøjerne

 

Alle vedligeholdelsesabonnementer opkræves kvartalsvis. 

Der tages forbehold for prisstigninger.

Kontakt