Tilbud om en spændende rådgivningsopgave – opfølgning på februars dilemma

Faglig nyhedI februars dilemma ønskede en direktør hos en af dine klienter, at du løste en pænt stor rådgivningsopgave i forbindelse med revisionen. Bestyrelsen havde imidlertid for nogle år siden truffet den principielle beslutning, at selskabet ikke ønskede at købe revision og rådgivning samme sted.
Nedenfor fremgår det, hvordan 27 respondenters svar på dilemmaet fordelte sig.

Om revisor

Februars dilemma vedrørte et tilbud om en spændende rådgivningsopgave:

”Hos en af dine klienter har bestyrelsen for nogle år siden truffet den principielle beslutning, at selskabet ikke ønsker at købe revision og rådgivning fra samme leverandør. Bestyrelsen oplever det som en rigtig og stringent beslutning.

Direktøren og økonomichefen har længe været glade for at arbejde sammen med dig og dine kolleger og oplever, at bestyrelsens beslutning måske er lidt for firkantet og hæmmer deres dispositionsret. En dag bliver du kontaktet af direktøren, som gerne vil have dig til i forbindelse med revisionen at lægge en pænt stor rådgivningsopgave ind, som både han og du ved, at du og dine folk kan løse. Den ekstra ydelse vil blot blive faktureret som en del af det samlede revisionshonorar, hvilket direktøren selv foreslår.”

Vil du acceptere opgaven?

Håndteringen af dilemmaet var oplistet med otte afkrydsningsmuligheder. De 27 svar fordelte sig som vist nedenfor ved svarfristens udløb onsdag den 7. februar kl. 9:

1     Ja     0
2 Ja, men med korrekt fakturering  0
3 Ja, forbundet med, at du underretter bestyrelsen om direktørens tilbud og med korrekt fakturering   4
4 Ja, fordi du vurderer, at ydelsen ligger inden for direktionens beslutningskompetence  0
5 Ja, fordi du vurderer, at ydelsen ligger inden for direktionens beslutningskompetence, men med korrekt fakturering  0
6 Ja, hvis direktøren indhenter bestyrelsens tilladelse og med korrekt fakturering  20
7 Nej  1
8 Nej og underretning af bestyrelsen om direktørens tilbud  2

Den klart hyppigst valgte svarmulighed – 20 af 27 – er således eventuelt at acceptere ydelsen betinget af, at direktøren selv indhenter bestyrelsens tilladelse til at fravige den udstukne politik. Dette må sædvanligvis foretrækkes frem for at acceptere ydelsen og selv underrette bestyrelsen herom, sådan som fire af respondenterne vil gøre det. En respondent betinger yderligere sin eventuelle accept af, at ydelsen ikke må være en forbudt ydelse, f.eks. via forordningens forbud for virksomheder af interesse for offentligheden.

Heroverfor vil i alt tre respondenter ikke acceptere ydelsen, hvilket bestemt også er en position, der kan forsvares.

Det er glædeligt, at ingen af de ikke-acceptable svarmuligheder er repræsenteret. Ydelsen kan klart ikke uden videre accepteres uden om bestyrelsens udstukne politik. Svarmulighederne 1, 2, 4 og 5 er dermed udelukkede.

Hvis du har yderligere kommentarer, er du velkommen til at skrive til Lars Kiertzner, lkr@fsr.dk.

Primo marts bringer vi et nyt dilemma med svarmuligheder. Husk at bruge 2 minutter på at krydse af!

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag
    4193 3149