Ny milliardkunde og kundeaccept? Kommentering af ”Månedens dilemma” fra januar

Faglig nyhedJanuar måneds dilemma vedrørte en særligt udfordrende kundeaccept – hvor kunden umiddelbart fremstod som for god til at være sand…

Om revisor

Januar måneds dilemma lød sådan her:

 

”Du er blevet ringet op af en kvinde, der er bosat i et land, som er pålagt internationale sanktioner. Kvinden fortalte, at hun sammen med en række investorer overvejer at oprette et selskab i Danmark, og du sagde i telefonen ja til at mødes med hende og to af investorerne på et hotel i Danmark

 

De tre investorer forklarer på mødet, at de vil etablere et ejendomsudviklingsselskab, som skal erhverve ejendomme i EU med henblik på at eje og drive ejendommene i en længere årrække. Investorerne vil forsyne selskabet med en meget betydelig kapital på den pæne side af en milliard kroner”. 


Der kom desværre ingen kommentarer til dilemmaet i modsætning til i december, jf. opfølgningen på decembers dilemma her

 

Fraværet af kommentarer i januar er baggrunden for, at vi fra februar ændrede konceptet til et afkrydsningsdilemma.

Januars dilemma lagde op til, at revisor skulle være kritisk og lægge en professionel skeptisk holdning for dagen i forbindelse med kundeaccepten.

I en sag som i casen skal der således være særlig kritisk fokus på kendskab til forretningsmodellen, selskabsstrukturen og begrundelsen herfor samt ejerforholdene, herunder identifikation og legitimation af de reelle ejere.

Og ikke mindst kendskab til, hvor pengene kommer fra – der er jo klart grund til umiddelbart at nære en mistanke om hvidvask, der skal afkræftes, hvis dette i øvrigt er muligt...

Hvis en mistanke om hvidvask ikke kan afkræftes, og kunden derfor ikke accepteres, skal revisor huske at anmelde sin mistanke til SØIK. Anmeldelsespligten er ikke betinget af, at der er etableret et kundeforhold.