Kæresteri på revisionskontoret – en udfordring for tavshedspligten (majs etiske dilemma)

Faglig nyhedPå alle arbejdspladser opstår der tætte personlige relationer mellem medarbejderne. Nogle gange kan det medføre praktiske udfordringer, som der må tages stilling til, såsom om fortroligheden af klientinformation. Dette var temaet i dilemmaet i maj, som der følges op på her. I alt 53 gav deres bud på et foretrukket svar.

Om revisor

Maj måneds etiske dilemma havde nedenstående formulering:

 

Partnerkredsen i et revisionsfirma bliver præsenteret for den kendsgerning, at to ledende medarbejdere er samlevende, selvom de har hver sin private adresse. De pågældende revisorer arbejder blandt andet på revisionen af to konkurrerende kunder. Revisionsfirmaet drives af fem partnere og har i alt 30 ansatte. Der er i dagligdagen ingen indikationer på deres samlivsforhold, så at konfrontere medarbejderne med sagen kan derfor indebære en betydelig psykisk belastning for dem begge.

 

Respondenternes foretrukne svar fordelte sig således på de syv svarmuligheder:

Indkalde de to medarbejdere til et møde, hvor der tages stilling til, om der er behov for at handle  12
2 Indkalde de to medarbejdere til et møde om, hvem af de to der må finde et nyt job uden for revisionsvirksomheden  1
3 Indkalde de to medarbejdere til et møde om, hvem af de to der skal tages af opgaven i forhold til udfordringen med at arbejde for konkurrerende virksomheder  15
4 Afgøre i partnerkredsen, hvem af de to der må finde et nyt job uden for revisionsvirksomheden  1
5 Afgøre i partnerkredsen, hvem af de to der skal tages af opgaven i forhold til udfordringen med at arbejde for konkurrerende virksomheder  12
6 Ingenting  4
7 Ingenting, men udtagning af de to kundeopgaver til intern kvalitetskontrol      8
     53

 

Lidt over halvdelen, 28, af respondenterne vil inddrage de to ledende medarbejdere i håndteringen af sagen. Heraf er 15 på forhånd af den opfattelse, at den ene af dem skal tages af ”sin” opgave.

Afholdelse af et møde med de to medarbejdere er bestemt en god reaktion, uanset om konklusionen om udskiftning er forhåndsbesluttet eller blot er under overvejelse, når behovet for at handle diskuteres.

En respondent vil ligefrem sætte en af de to medarbejderes fratræden fra revisionsfirmaet på dagsordenen. Dette kan forekomme lidt drastisk i en revisionsvirksomhed af den pågældende størrelse, men kan selvfølgelig være en på forhånd givet konsekvens af firmaets faste politik.

Omtrent en fjerdedel, 13, af respondenterne overlader afgørelsen af udskiftningen til partnerkredsen, hvilket bestemt også er forsvarligt. En af respondenterne vil lade partnerkredsen afgøre, hvem af de to der må forlade firmaet.

Den sidste lille fjerdedel, 12, vil ikke foretage sig noget her og nu. Flertallet i den gruppe vil dog på længere sigt udtage de to kundeopgaver i den interne kvalitetskontrol.

Selv om de implicerede to revisorer selv burde kunne håndtere udfordringerne med deres tavshedspligt, forekommer det umiddelbart problematisk at undlade at reagere her og nu i lyset af, at de to efter det oplyste er ledende revisorer på opgaverne. Hertil er intern kvalitetskontrol kun opklarende og ikke forebyggende, hvilket indebærer, at skaden kan være sket, før man reagerer på den.

Kommentarer er velkomne på mail: Lars Kiertzner, lkr@fsr.dk