Marts' dilemma: Lønservice fra vugge til grav

Revisorer kan ikke have en ubegrænset betalingsfuldmagt hos en revisionsklient. Det ville indebære vare-tagelse af en ledelsesfunktion, som ikke kan imødegås af sikkerhedsforanstaltninger. Derimod er der sik-kert revisorer, der eksempelvis har begrænset betalingsfuldmagt til at foretage lønudbetalinger. Kan man så det?

En revisionsklient ønsker, at du varetager selskabets lønservice. Selskabet er en mindre virksomhed i regnskabsklasse B med 10 ansatte. Ydelsen består i at køre lønnen fra vugge til grav ud fra det løngrundlag, som klienten giver dig.

Du bedes afkrydse den svarmulighed, som du mest sandsynligt vil vælge nedenfor.

Svarfrist: Udløbet.

Vi samler alle svar sammen og udarbejder statistik på, hvordan svarene fordeler sig i forhold til de fem muligheder. Alle svar indgår anonymt i statistikken. Torsdag den 14. marts kommenterer chefkonsulent Lars Kiertzner resultatet.


Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128

FAKTABOKS

FSR – danske revisorer præsenterer en serie cases med titlen ’Månedens dilemma’. Hensigten er at inddrage medlemmerne i aktuelle faglige problemstillinger. Du opfordres derfor til at sætte et kryds i den svarmulighed, som du sandsynligvis ville vælge.