Must win battles

I FSR-danske revisorer har vi prioriteret følgende temaer, hvor det er afgørende, at branchen har succes frem mod 2018:

 

 

SIKRE KERNEYDELSERNE

FSR – danske revisorer skal sikre, at branchen har en central rolle i forhold til moderne finansiel rapportering med verificerede informationer af høj kvalitet.

MÅL:
Antallet af revisorerklæringer fastholdes på niveau med 2015.

85% af virksomhederne har en revisorerklæring på regnskabet,
og hovedparten har revision.

Årsregnskaberne anses som den centrale informationskilde og
anvendes i udviklingen af dansk erhvervsliv.

Der vil være flere områder at erklære sig om. 

UDVIDE MARKEDET

FSR – danske revisorer skal vinde nye markeder og forretningsområder til branchen, gennem liberalisering af markeder og synliggørelse af branchens værdi i forhold til den offentlige sektor.

MÅL:
Bidrage til en effektiv behandling af kriseramte virksomheder.

Der udvikles en standard for
forvaltningsrevision.

Omsætning for forvaltnings-
revision er markant øget inden
udgangen af 2018. 

 

 

 

SIKRE OMDØMMET

FSR – danske revisorer skal sikre branchens omdømme baseret på et højt generelt kvalitetsniveau i både revisions– og rådgivnings-
ydelser, som troværdig rådgiver
med høj integritet, etik og kvali-
tetsydelser på paletten.

MÅL:
Ni ud af 10 virksomheder opfatter revisor som troværdig rådgiver med høj integritet og etiske standarder.

80% af virksomhederne ser revisor som fortrukken rådgiver.

Markant færre indbringelser for
Revisornævnet. 90% efterlever
givne advarsler.

Relevante og centrale aktører
deltager i foreningens årsmøde.

 

SIKRE BRANCHENS ROLLE I DIGITALISERINGEN

FSR – danske revisorer skal sikre,
at revisorbranchen er på forkant
og medvirke til, at branchen har
de nødvendige kompetencer og
relevante ydelser i en digital og
datadrevet virkelighed.

MÅL:
Regnskabsdata og andre verificerede informationer bliver centrale i udbredelsen og brugen af Big Data.

Erklæring på opbevaring og
behandling af persondata.

CaseWare er det brancheførende
revisionssystem med relevante
analyse- og benchmarksværktøjer.

Indflydelse på den offentlige
digitaliseringsstrategi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Peter Dahl Høiberg

  Direktionsassistent

  2344 6113