Foreningens strategi

BAGGRUND FOR STRATEGIEN 

Strategien blev vedtaget af bestyrelsen i december 2015. Den er blevet til på baggrund af en grundig proces, som udover bestyrelsen har involveret både Institut for Fremtidsforskning (IFF) og ledelserne fra en lang række store og mellemstore revisionsvirksomheder. En rapport fra IFF, medlemmernes mange gode input ved medlemstilfredshedsanalysen i august 2015, samt en lang række møder med små og mellemstore revisionshuse, dannede grundlag for bestyrelsens endelige prioritering.

 

REVISORBRANCHEN STÅR MIDT I EN BRYDNINGSTID

Strategien afspejler, at revisorbranchen står midt i en brydningstid, der vil udfordre de klassiske revisionsydelser og revisorernes kompetencer i de kommende år. Der er en række globale bevægelser og tendenser vi ikke kan ændre, der påvirker branchen og måden vi kommer til at handle og agere på. Vi oplever udfordringer med brancheglidning, øget digitalisering og liberalisering, moderat økonomisk vækst og generelt øget forventnings- og prispres på revisionsydelsen. Krav, som for branchen betyder øget differentiering og mere kompleks rådgivning – men også, at det unikke revisorbrand til stadighed skal understøttes.  

 

REVISORER BIDRAGER TIL ET SUNDT OG KONKURRENCEDYGTIGT ERHVERVSLIV OG EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR

I FSR – danske revisorer er vi ikke i tvivl: Revisorer bidrager til et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv og en effektiv offentlig sektor gennem transparent og troværdig information, uafhængig ekspertviden og kompetent rådgivning. Disse styrker skal branchen stå fast på, uanset økonomiske eller politiske vinde. Uafhængighed, integritet og høj faglig kvalitet er vores særkende, der skaber værdi for både kunder og samfund.

 

VI HAR AMBITIØSE MÅL OG VI ER VILLIGE TIL AT LØFTE UDFORDRINGEN

I folderen under linket til højre finder du foreningens nye vision, mission og strategisk retning - samt de mål og succeskriterier vi brænder for at indfri. Du kan læse om de fire Must win battles: 1) at sikre kerneydelserne, 2) at udvide markedet, 3) at sikre omdømmet og 4) at sikre branchens rolle i digitaliseringen og de politiske mærkesager der er vigtigst for os. Vi er bevidste om, at det forpligter at sætte ambitiøse mål. Men vi er klar til at løfte udfordringen!

 

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Brian Adrian Wessel

  Direktør - Fagligt Center

  4193 3144
 • Tom Vile Jensen

  Direktør - Erhvervspolitisk Center

  3369 1051
  4193 3151
 • Peter Dahl Høiberg

  Direktionsassistent

  2344 6113