Erhvervsledere siger nej tak til ny (unødig) revisorregulering

DebatUgens kommentar, 8. november 2013

FSR - danske revisorer

Af Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR - danske revisorer

I disse uger går forhandlingerne ind i den afgørende fase om fremtidens regulering af revisorerne – stedet er Bruxelles. Herhjemme i København udtrykker flere danske erhvervsledere nu højt deres utilfredshed med dele af forslagene, som er undervejs i EU-systemet. Det er blandt andet en analyse offentliggjort i Økonomisk Ugebrev den 27. oktober, der har fået erhvervslederne op af stolene. Den analyse viser blandt andet, at over halvdelen af C20-selskaberne direkte bliver berørt af det forslag, der sætter en begrænsning på rådgivningen. Dertil kommer også en bekymring her i FSR – danske revisorer for, om regelsættet er hegnet ordentligt nok ind, så ikke også de 180.000 mindre og mellemstore virksomheder bliver ramt af forslagene.

Hos de store virksomheder skyldes utilfredsheden primært to ting: At forslagene meget markant griber ind i forholdet til virksomhedernes egen generalforsamlingsvalgte revisor, og at forslagene begrænser deres muligheder for at vælge den for dem mest kompetente rådgiver. Konsekvensen af forslagene kan meget vel blive, at man som virksomhed må vælge en rådgiver, som man finder mindre egnet. Det synes at være indlysende, at det ikke er hensigtsmæssigt for erhvervslivet. 

I FSR – danske revisorer deler vi erhvervsledernes bekymring for regulering af forholdet mellem revisor og virksomhed. Nye tiltag kan meget vel ende i unødig overregulering og administrativt bøvl. En analyse af de børsnoteredes regnskaber viser i øvrigt, at den generalforsamlingsvalgte revisor for langt størstedelens vedkommende leverer revision og erklæringsydelser til sine kunder. Det udgør i alt 70 pct., imens de resterende 30 pct. er skatte- og anden rådgivning. Den verserende debat om forslagene efterlader desværre det indtryk, at revisionen udgør den mindste del og rådgivningen den største, men fakta viser altså noget andet.

Foreningen arbejder i disse dage for en regulering, der sikrer fortsat høj kvalitet i revisionen, uden at det går ud over et konkurrencedygtigt erhvervsliv – og slet ikke de 180.000 virksomheder, som det aldrig har været tanken, skulle blive berørt. Vi håber, at politikere og embedsmænd vil lytte til de mange forskellige aktører, herunder bekymrede erhvervsledere, der siger, at der fortsat er et klart forbedringspotentiale i de forslag, der pt. behandles i Bruxelles. Et langt stykke af vejen har parlamentarikerne i Europa-Parlamentet allerede vægtet flere af disse hensyn i deres forslag og har fundet en rimelig balance mellem kvalitet i revision og yderligere regulering. Således foreslår parlamentarikerne eksempelvis, at vi holder fast i den eksisterende regulering mellem revisor og virksomhed, men samtidigt styrker revisionskomitéernes overvågningsrolle i forhold til revisors uafhængighed. En løsning, som de øvrige parter i EU-systemet bør lytte til – både for kvalitetens og konkurrencedygtighedens skyld. Og fordi parlamentarikernes forslag klart indhegner, at reglerne kun gælder for de store virksomheder (PIE).

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198