Revisortilsynet: Plads til forbedring

DebatUgens kommentar, 6. december 2013

FSR - danske revisorer

Af Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR - danske revisorer

Plads til forbedring hos revisorerne. Det er budskabet fra Revisortilsynets formand, efter den årlige redegørelse om resultatet af kvalitetskontrollen er blevet offentliggjort i dag. Selvom det fortsat er meget få revisorer, der sanktioneres i Revisornævnet - både målt i forhold til de 180.000 regnskaber, der årligt revideres og det store antal andre erklæringer, revisorerne afgiver – kommer man ikke uden om, at der er udfordringer med kvaliteten visse steder. Det er ikke nødvendigvis fejl, som er så alvorlige, at regnskabet ikke har været retvisende eller revisor ender i Revisornævnet, men mange af fejlene burde ikke være der.

Redegørelsen viser, at det i høj grad er de samme fejl og mangler, som Revisortilsynet stødte på ved sidste års kontrol. Blandt andet at kvalitetsstyringssystemet ikke bruges ved erklæringsopgaver og fejl i de afgivne erklæringer. Det er ærgerligt, fordi det er fejltyper, som foreningen allerede er opmærksom på og forsøger at afhjælpe med faglig information, uddannelsestilbud, kvalitetsstyringsværktøjer og konsulentbistand. Og det er ærgerligt, fordi det sender revisorbranchen i armene på lovgiver, som bliver ansporet til yderligere regulering af branchen, hvilket tilsyneladende allerede er sket. Erhvervsstyrelsen har således annonceret, at regeringen i 2014 vil komme med ”en handlingsplan for bedre kvalitet på revisionsområdet”.

Det er ikke fordi, foreningen ikke er enig i, at der kan strammes op forskellige steder. Vi er selv på vej med et større udspil med forebyggende indsatser, yderligere hjælp til foreningens medlemmer og mere selvjustits.  Men vi er bekymrede for overregulering, der ikke reelt løfter kvaliteten og giver mere retvisende regnskaber. Vi må ikke glemme, at den generelle kvalitet i branchen er høj, og at revisorerne rent faktisk i tusindvis af tilfælde modificerer deres påtegning til gavn for kreditgivere, investorer og myndigheder.

Til gengæld er vi ganske enige, når Erhvervsstyrelsen fremhæver den nye revisoruddannelse som et vigtigt element i at fastholde den høje kvalitet i revisorbranchen. Netop muligheden for at kunne kombinere teori og praksis ved at arbejde som revisor ved siden af cand.merc.aud.-studiet er afgørende for de kvalifikationer, de færdige revisorkandidater står med. Derfor hilser vi Morten Østergaards seneste udmeldinger om at udskyde implementeringen af reformen velkommen, og vi opfordrer regeringen til at bruge åbningen af forliget til at løse den utilsigtede konflikt mellem universitetslovens og revisorlovens bestemmelser bedst muligt.

Vi mener fortsat, at en dispensationsmulighed målrettet cand.merc.aud. studerende, der er ansat i et godkendt revisionsfirma og som er inde i et aktivt forløb frem mod at blive godkendt revisor, er den bedste løsning. Derved kan vi høste de gevinster i form af fleksibilitet og et kortere uddannelsesforløb, som var intentionen bag forårets modernisering af revisoruddannelsen.  Hertil kommer – og det er ikke uvæsentligt - at vi kan undgå en situation, hvor studiestederne i Kolding og Ålborg må lukke på grund af for få studerende. Det er et risikoscenarium, som især bekymrer de mindre og mellemstore revisionsfirmaer i yderområderne, som frygter, at deres revisorstuderende aldrig kommer tilbage, hvis de først har boet et par år i en af de store studiebyer.

Vi har derfor igen både skrevet til vores ressortminister, Henrik Sass Larsen, og uddannelsesminister Morten Østergaard med en opfordring til og et forslag til at løse problemet for de cand.merc.aud.-studerende og deres arbejdsgivere.    

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198