Efteruddannelse: På forkant med bagkanten

DebatUgens kommentar, 22. november 2013

FSR - danske revisorer

Af Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR - danske revisorer

December sniger sig nærmere, og derefter rives de resterende dage af 2013 hastigt ud af kalenderen, mens vi nærmer os nytår. Udover at 2013 bliver til 2014, betyder årsskiftet også, at vi bevæger os ind i afslutningen på den treårige efteruddannelsesperiode.

120 timers relevant efteruddannelse på tre år. Sådan lyder kravet, der betyder, at de godkendte revisorer er de personer, som mødes af de højeste krav til efteruddannelse. Lovkravet afspejler også, at det forventes, at revisor løbende holder sin viden ajour. Kort sagt, at revisor altid er i stand til at levere kvalitet i sin opgaveløsning.

Kvaliteten er revisorprofessionens ”licence to operate”, og derfor har foreningens bestyrelse sat kvalitet på dagsordenen. Hvis ikke revisor kan hjælpe og guide sine kunder på et kvalificeret grundlag, og hvis ikke der er kvalitet i det revisionsarbejde, revisor udfører, så forsvinder værdien af revisors arbejde.
Derfor er det vigtigt løbende at holde sin viden ajour, hvilket de efteruddannelseskrav, der stilles til revisorer, med al tydelighed viser.

Dertil hører, at der hvert år kommer et stort antal ændringer i lovgivning og bekendtgørelser, hvor både kunderne og myndighederne med rette har en forventning om, at revisor er opdateret med seneste nyt. Derfor er det klogt at være på forkant med efteruddannelsen.    

Det kan være vanskeligt at indpasse en uges efteruddannelse i et travlt program. Især i første halvår, hvor regnskabssæsonen kører på højtryk og afsluttes med indberetning af tusindvis af selskabsselvangivelser. Men det er endnu mere vanskeligt at skulle indpasse flere uger, hvis uddannelsen ikke tages løbende.

Derfor skal opfordringen herfra lyde: Se at få fyldt op med ny viden løbende – og hold øje med efteruddannelseskontoen. Alle godkendte revisorer skal have de lovpligtige minimum 120 timer på kontoen, når vi om cirka 13 måneder går ind i 2015 og afslutter efteruddannelsesperioden.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198