Adgangskriterier

EUX
Elever med en EUX-eksamen kan påbegynde en revisorelevuddannelse direkte efter endt eksamen.

Overgangskrav for HHX
Elever med en HHX-eksamen skal gennemføre et suppleringsforløb på op til 5 uger. Eleven har krav på at blive realkompetencevurderet og på baggrund af eventuel erhvervserfaring eller anden uddannelse, kan elevens suppleringsforløb blive kortere end de 5 uger.

Overgangskrav for STX, HF og HTX
Elever med en STX, HF eller HTX skal gennemføre et suppleringsforløb på op til 10 uger. Eleven har krav på at blive realkompetencevurderet og på baggrund af eventuel erhvervserfaring eller anden uddannelse, kan elevens suppleringsforløb blive kortere end de 10 uger. 

Suppleringsforløb i op til 5 eller 10 uger
Suppleringsforløbet foregår på den enkelte handelsskole. På de to handelsskoler i Roskilde og Aalborg, hvor FSR – danske revisorer udbyder revisorelevuddannelsen, er det både muligt at tage suppleringsforløbet som fuldtidsstudie med fremmøde på skolen eller som online-kursus.

Suppleringsforløbet er SU-berettiget, hvis det ikke indgår i uddannelsesaftalen og varer mindst 1 måned/5 uger. Arbejdsgiver kan med andre ord vælge, at eleven selv skal imødekomme kravet om supplering forud for elevtiden. Indgår suppleringsforløbet i stedet som en del af elevtiden, skal det ske i henhold til ny mesterlære/praktikindgangs-vejen, hvormed arbejdsgiver vil modtage lønkompensation for perioden.

Privatistordningen
Kommende elever, der ikke umiddelbart kvalificerer sig til at kunne starte på den almindelige Revisorelevuddannelse, kan tilmelde sig som privatist. Som privatist har man mulighed for at følge det fulde undervisningsforløb. Privatister undtages fra at deltage i suppleringsforløbet på enten op til 5 eller 10 uger. Privatister modtager ikke et uddannelsesbevis og kan ikke gå op til fagprøven. De vil modtage dokumentation for gennemført undervisningsforløb.

Privatistordningen giver ikke ret til AUB-godtgørelse, og de skal betale en merpris direkte til den enkelte Handelsskole. Merprisen dækker handelsskolens ekstra administrationsomkostninger og manglende mulighed for taxametertilskud fra Undervisningsministeriet for privatister.

Kontakt

  • Anne Holm Chahboun

    Uddannelseskoordinator

    2482 6634