Revisionsplanlægning

Uddannelse

En god revisionsplanlægning er en af de vigtigste kilder til at udføre en revision effektivt og i en høj kvalitet. Alligevel udføres planlægning oftest som en mekanisk øvelse uden tanke på den videre revisionsproces. Dette kursus giver dig et komplet overblik over de enkelte områder i planlægningen og deres sammenhæng.

Med afsæt i revisorloven, erklæringsbekendtgørelsen og revisionsstandarderne tager vi fat på hverdagens problemstillinger ud fra en illustrativ case. Vi ser blandt andet på:

  • Planlægningsprocessen, herunder hvordan de enkelte elementer anvendes i den senere udførsel og rapportering

  • Samlet overblik over, hvilken regulering der medfører de valgte handlinger

  • Fastlæggelse af risikoprofil for kunden. Herunder anvendelse af og forståelse for elementerne i en kunde- og opgaveaccept

  • Gennemgang og udførsel af revisionsrisikomodellen. Herunder vurdering af fx kontrolmiljø og interne kontroller

  • Udarbejdelse af en korrekt revisionsstrategi - på baggrund af den foreliggende information i planlægningen

  • Indledende regnskabsanalyse

  • Vurdering og beregning af væsentlighedsniveau

  • Udarbejdelse af konkrete og målrettede revisionsinstrukser

  • Opgørelse af materialeliste fra kunden samt kommunikationsplan

  • Vurdering af behov for rapportering allerede på planlægningstidspunktet

Efter kurset er du i stand til et tilrettelægge, udføre samt indledningsvis konkludere og rapportere på den udførte planlægning til en mindre kunde i SMV segmentet.

 

Underviser

Jesper Præst Olsen, Partner og Statsautoriseret revisor hos GoAudit ApS.

Afholdelse

20. September 2018 -Høje Taastrup


Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 


Tilmeld dig revisormedarbejder-kurser

Gå til Kursusplanlæggeren