Kvalitet og effektivitet ved delegering af opgaver

Uddannelse

At tage ansvaret for en hel opgave uden selv at have lavet det hele er ofte en stor udfordring, - især når man går fra at være revisormedarbejder til at være ledende medarbejder på en opgave. På dette kursus får du metoder og værktøjer, der hjælper dig til at løse opgaven på en effektiv måde og med et kvalitetsresultat.

På kurset arbejder vi med:

  • Hvordan afgør man som ledende medarbejder, hvad der skal til, for at en yngre medarbejder er i stand til at udføre en opgave?

  • Hvordan instruerer man den yngre medarbejder på en måde, så vedkommende lærer noget og samtidig er i stand til at udføre opgaven i en god kvalitet?

  • Hvordan gennemgår man opgaven og sikrer, at kvaliteten er i orden?

  • Og hvordan overholder man samtidig tidsbudgettet?

  • Hvad skal der til, for at man tør give slip og lade en anden udføre det arbejde, som man selv er bedst til?

Til bedre at kunne håndtere disse spørgsmål kan man hente inspiration i metoder, modeller og værktøjer, der hjælper den ledende medarbejder med at sikre, at kvalitet og effektivitet går hånd i hånd.  

Indhold

  • Delegering

  • Fra instruktion til opgavecoaching

  • Kommunikation, herunder spørge- og lytte-teknik

  • Opgavegennemgang, opfølgning og feedback

  • Kvalitetssikring

Efter kurset vil du have viden om fordele og faldgruber ved delegering, og du vil kunne afgøre, hvilken metode til delegering, der er mest hensigtsmæssig i situationen. Du vil også kunne anvende forskellige metoder til opgavegennemgang, opfølgning og feedback, der både sikrer kvalitet i opgaveløsningen, og at den yngre medarbejder lærer noget.

 

Underviser

Marianne Z. Svenningsen, Statsautoriseret revisor, Uddannelseschef hos FSR – danske revisorer

 

Afholdelse

4. Oktober 2018 - Roskilde

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 


Tilmeld dig revisormedarbejder-kurser

Gå til Kursusplanlæggeren