Selskabers skattepligtige indkomst

Uddannelse

Kurset giver dig en grundig gennemgang af de væsentligste og mest hyppige forskelle mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige indregningskriterier, samt kommer ind på relevante problemstilling omkring underskud og om selskabet nu også er rette indkomstmodtager.

Via en kombination af teoretisk gennemgang og efterfølgende cases til understøttelse af teorien, får du styr på:

  • Identificering af permanente og midlertidige forskelle

  • Opgørelse af udskudt skat

  • Skatteafstemning

  • Beregning af skattepligtig indkomst for selskaber og AMBA’er

  • Underskudsbegrænsninger ved skifte i selskabets ejerkreds

  • Særlige risici ved personalegoder for hovedaktionærer

  • Risiko for dobbelt/trippelbeskatning ved fejl i indkomstmodtager

  • Fordele og ulemper ved selskabsform frem for virksomhed i personlig regi

  • Muligheder for at omdanne personlig virksomhed til selskab

Du lærer at opgøre den skattepligtige indkomst for selskaber og AMBA'er - herunder at beregne og afstemme udskudt skat for selskabet. Vi tager også fat i reglerne for underskudsbegrænsning ved skifte i ejerkreds og gennemgår særlige forhold for hovedaktionærer.

Underviser

Martin Ring Andersen, revisor hos Redmark.

Afholdelse

24. Oktober 2018 - Roskilde

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 


Tilmeld dig revisormedarbejder-kurser

Gå til Kursusplanlæggeren