Kvalitetsstyring i praksis - i den mindre og mellemstore revisionsvirksomhed

Kend de klassiske faldgruber og få indblik i, hvordan disse undgås. Få svar på en lang række spørgsmål fra revisors hverdag om kvalitetsstyring i revisionsvirksomheden og af den konkrete revisionsopgave.

Uddannelse

Kurset gennemgår de mest centrale regler i revisorloven, bekendtgørelser og internationale revisionsstandarder. Her vil der sættes fokus på regeloverholdelse i de mindre og mellemstore revisionsvirksomheder.

Kurset har fokus på de bestemmelser der er allermest relevante i praksis, og vil blandt andet besvare følgende spørgsmål:

 • Hvordan skal den mindre eller mellemstore revisionsvirksomhed overholde reglerne i praksis om at udarbejde politikker og procedurer på områder såsom
  • Ledelsens ansvar for kvalitet i virksomheden,
  • relevante etiske krav,
  • accept og fortsættelse af klientforhold og specifikke opgaver,
  • menneskelige ressourcer,
  • opgavens udførelse
  • overvågning.
 • Hvordan skal revisorlovens § 28 og bekendtgørelsen om revisionsvirksomhedens interne organisation efterleves i praksis
 • Hvad er kravene til revisor i relation til overvågning og kvalitetsstyring af en revisionsopgave og hvordan efterleves bekendtgørelsen om tilrettelæggelse af arbejdet i praksis
 • Hvad kan revisor gøre for at afhjælpe og forebygge fejl og mangler, og hvordan kan revisionskvaliteten udvikles i revisionsvirksomheden
 • Hvordan kan "Root Cause Analyser" anvendes i den mindre eller mellemstore revisionsvirksomhed

Afholdelse og tilmelding: