Retningslinjer for dialog mellem Finanstilsynet og revisor

Faglig nyhedDe fælles europæiske tilsynsmyndigheder for kreditinstitutter og forsikringsselskaber, EBA og EIOPA, udsendte ultimo 2016 retningslinjer for at forbedre dialogen mellem Finanstilsynet og revisorerne. Retningslinjerne foreligger nu på dansk.

Virksomhedsret

Retningslinjerne foreligger nu i dansksproget version.

Retningslinjerne er rettet mod de nationale tilsyn med henblik på at sikre en passende tilsynspraksis.

EBA og EIOPA fastslår, at de nationale tilsyn bør efterleve retningslinjerne. Herhjemme har Finanstilsynet indarbejdet retningslinjerne i tilsynets forretningsgange for tilsyn med finansielle virksomheder.

FSR – danske revisorers Finansielle Udvalg har de senere år flere gange været i dialog med Finanstilsynet om, hvordan der sikres den bedst mulige dialog mellem tilsynet og revisorerne. De nye retningslinjer fra EBA og EIOPA er en god ramme for at sikre, at der er en ligeværdig dialog mellem tilsynet og revisor til gensidig gavn, og at dialogen hviler på et princip om gensidig fortrolighed.

Download retningslinjerne fra EBA 

Download retningslinjerne fra EIOPA

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126