Panama-redegørelse fra Finanstilsynet om hvidvask og konti i skattely

Faglig nyhedFinanstilsynets redegørelse oven på de såkaldte Panama-papirer viser, at danske banker bør have øget fokus på hvidvaskningslovens krav om at modvirke skatteunddragelse.

Finanstilsynets afsluttende redegørelse bygger på redegørelser, som tilsynet har indhentet fra otte udvalgte banker samt konklusioner på baggrund af de lækkede papirer fra Mossack Fonseca. Konklusionerne i den afsluttende redegørelse er på linje med de konklusioner, som tilsynet kom frem til i den foreløbige statusrapport fra juni 2016. Finanstilsynets opfattelse er, at problemstillingen særligt vedrører udenlandske private banking-kunder.

I forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen har Finanstilsynet fået indsigt i karakteren af det datamateriale, som SKAT i september måned indkøbte fra de lækkede Panama-papirer. Finanstilsynet vurderer, at de indkøbte oplysninger ikke umiddelbart indeholder ny viden om danske bankers involvering i sagen.

Bankerne selv oplyser, at der ikke er sket rådgivning om skattemæssige forhold eller off-shore selskabskonstruktioner, men angiver ikke hvordan kundeforespørgsler om etablering af konti i skattely-lande eller om off-shore selskabskonstruktioner er blevet behandlet. Finanstilsynet påpeger, at sådanne forespørgsler må anses for værende mistænkelige i forhold til risiko for skatteunddragelse.

Finanstilsynets samlede indtryk er, at antallet af kunder med mulige skatteunddragende bankforretninger er faldet over en 10-års periode, og at bankernes fokus herpå i samme periode har været øget, men tilsynet er fortsat af den overbevisning, at hvidvaskningsområdet og dets betydning ikke har været forankret tilstrækkeligt i bankernes ledelse – og derfor ikke er blevet prioriteret tilstrækkeligt i den daglige drift. Finanstilsynet konstaterer dog, at bankerne generelt styrker deres indsats for at forebygge brug af banker til hvidvask.

Download redegørelsen og se også Finanstilsynets pressemeddelelse om den afsluttende redegørelse.

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126