FSR - danske revisorer kritiserer forslag om nye beføjelser til ESMA

Faglig nyhedFSR - danske revisorer har afgivet kritisk høringssvar i anledning af en europæisk evaluering af tilsynsstrukturen for den finansielle sektor i EU.

RegnskabVirksomhedsret

EU-Kommissionen ønsker at få afdækket mulighederne for større fremtidig konvergens blandt andet med hensyn til europæisk endossering af standarder for revision og rapportering. Der er i forbindelse med en evaluering af tilsynsstrukturen for den finansielle sektor i EU fremkommet overvejelser om, hvorvidt ESMAs rolle skal styrkes, fx sådan at ESMA involveres i godkendelse af regnskabsstandarder og tilsyn med revisors kvalitet.

FSR - danske revisorer har nu afgivet et kritisk høringssvar (i form af svar på et spørgeskema) i forbindelse med ovennævnte europæiske evaluering af tilsynsstrukturen for den finansielle sektor i EU.

FSR - danske revisorers høringssvar kan læses her.

Regnskabsudvalget i FSR - danske revisorer har ligeledes afgivet kommentarer særligt i forbindelse med EFRAG's rolle på regnskabsområdet i EU.

Regnskabsudvalgets høringssvar kan læses her.

Endelig er der afgivet høringssvar på vegne af de organisationer, der står bag den danske private sektors bidrag til EFRAG, the Danish National Funding Mechanism.

Dette høringssvar kan læses her.

Vi har tidligere orienteret om EU-Kommissionens evaluering af den europæiske tilsynsstruktur for finanssektoren i en faglig nyhed af 7. april 2017.

Nedenfor findes høringssvaret fra den danske regering v/Brian Mikkelsen til EU-Kommissionen.

Se regeringens høringssvar her.