Høring af styresignal om præcisering af genoptagelsesperioden i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, i forhold til reguleringsperioden i § 10, stk. 8 i lov om afgift af naturgas og bygas

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 18. marts 2016 afgivet bemærkninger til SKAT i forbindelse med høring af styresignal om præcisering af genoptagelsesperioden i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, i forhold til reguleringsperioden i henhold til § 10, stk. 8 i lov om afgift af naturgas og bygas, H060-16.

Skat

FSR - danske revisorer har for nærværende ikke kommentarer hertil.


Læs høringssvaret her.