Udviklingsomkostninger kan synliggøres på særskilt linje i resultatopgørelsen

Faglig nyhedForsknings- og udviklingsomkostninger i resultatopgørelsen påvirker sædvanligvis årets resultat negativt. Det kan skade investeringslysten, men en ekstra linje i resultatopgørelsen kan synliggøre virksomheders forsknings- og udviklingsomkostninger.

RegnskabSMV

Forsknings- og udviklingsomkostninger er oftest en del af virksomhedens produktionsomkostninger. Imidlertid er det muligt at synliggøre omkostningerne i den funktionsopdelte resultatopgørelse ved at præsentere forsknings- og udviklingsomkostningerne i en særskilt linje.

Derudover er der mulighed for at oplyse i noterne om beløbsstørrelse for forsknings- og udviklingsomkostninger, og det kan være et krav, fx hvis beløbet er usædvanligt stort, jf. ÅRL § 67a om særlige poster.

Erhvervsstyrelsen har i styrelsens julebrev fra december 2017 præciseret, at det allerede i dag er muligt at præsentere forsknings- og udviklingsomkostninger på en særskilt linje i resultatopgørelsen i årsregnskabet. Det gælder også for de små og mellemstore virksomheder, som aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven.

Tilladt i årsregnskabsloven og efter de internationale regnskabsstandarder
Både efter ÅRL og IFRS er det tilladt et indføre en særskilt linje i resultatopgørelsen. En særskilt linje i resultatopgørelsen kan således gøre præsentationen mere informativ.

For at give et retvisende billede af virksomheds finansielle stilling og resultat kan det i virksomheder med store forsknings- og udviklingsaktiviteter endda være nødvendigt med en særskilt oplysning om forsknings- og udviklingsomkostningerne. Muligheden for en særskilt post findes i ÅRL § 23, stk. 2 & 4, henholdsvis IAS 1, afsnit 85.

Disse omkostninger indgår i resultatopgørelsen medmindre, der er tale om udviklingsomkostninger, der opfylder kravene til aktivering i balancen. Store virksomheder har pligt til at indregne sådanne udviklingsomkostninger i balancen, jf. ÅRL § 83.

XBRL-taksonomi
Der er i Erhvervsstyrelsens XBRL-taksonomi efter årsregnskabsloven to linjer for forsknings- hhv. udviklingsomkostninger under gruppen ’drift’. Tilsvarende muligheder findes i XBRL-taksonomien efter de internationale regnskabsstandarder.

Læs hele Erhversstyrelsens julebrev her

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126
  • Mads Heldbo

    Student