Revisors MNE-nr. består af bogstaverne ”mne” efterfulgt af nogle tal

Faglig nyhedNår revisor angiver sit MNE-nr. i en erklæring på en årsrapport, der indberettes til ERST/Virk.dk, skal revisors MNE-nr. som udgangspunkt angives på samme måde i XBRL-filen og pdf-filen.

Regnskab

Det fremgår af indsendelsesbekendtgørelsens § 28, stk. 4, at revisor skal anføre sit MNE-nummer i erklæringer på årsrapporter, der indberettes til Erhvervsstyrelsen. Det fremgår desværre hverken af lovgivningen eller af Erhvervsstyrelsens vejledning, hvordan MNE-nummeret præcist skal anføres.

Vi har været i dialog med Erhvervsstyrelsen, som oplyser, at revisors MNE-nummer som udgangspunkt skal anføres på samme måde i XBRL-filen og pdf-filen. Revisors MNE-nummer består af bogstaverne ”mne” samt nogle tal, så korrekt angivelse af MNE-nummeret er fx: ”mne123456”. Det er fx ikke korrekt kun at angive tallene, fx ”123456” uden bogstaverne ”mne”.

I pdf-filen skal revisors MNE-nummer angives på tilsvarende måde som i XBRL-filen, dvs. ”mne123456”. Det er dog tilladt fx at skrive: ”MNE-nr.: mne123456”. Det vigtigste er blot at huske, at revisors MNE-nummer består af bogstaverne ”mne” efterfulgt af nogle tal.

Alle godkendte revisorer – og andre interesserede - kan finde revisors MNE-nummer her.

 

Kontakt

  • Jan Brødsgaard

    Fagkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1060