Muligheder for at forbedre pengestrømsopgørelsen – engelsk undersøgelse

Faglig nyhedDet britiske Financial Reporting Council har modtaget feedback på et diskussionsoplæg, der undersøger muligheden for at forbedre pengestrømsopgørelsen.

Regnskab

Det engelske Financial Reporting Council, FRC, udgav i oktober 2016 et såkaldt diskussionsoplæg: ”Improving the Statement of Cash Flows”. Interessenter kunne aflevere input og kommentarer. Der indkom kommentarer fra bl.a. 7 lande, herunder Danmark ved FSR – danske revisorer, samt fra nogle europæiske og internationale organisationer. De fleste kommentarer var fra organisationer i UK. Det har nu resulteret i en opsamlende udgivelse i form af et Feedback Statement – Discussion Paper: Improving the Statement of Cash Flows. Generelt var interessenterne positive over for diskussionsoplægget og erklærede sig enig i de fleste udsagn, som blev fremført.

Diskussionsoplægget fra 2016 adresserede fem centrale spørgsmål, der er søgt besvaret af interessenterne. Den opsamlede udgivelse sammenfatter de centrale budskaber fra interessenterne på hver enkelt spørgsmål.

1. Nytten af oplysningerne i pengestrømsopgørelsen
Nogle respondenter er enige i, at hovedformålet med en pengestrømsopgørelse er at hjælpe brugerne med at vurdere virksomhedens likviditet og økonomiske struktur samt ændringer i disse. Et stort flertal af respondenterne er enige om, at kun reelle pengestrømme bør rapporteres i pengestrømsopgørelsen, selvom der også bør oplyses om ikke-likvide transaktioner.

2. Klassificering af pengestrømme
Et flertal af de adspurgte er enige om, at driftsaktiviteter er positivt defineret eller beskrevet. Der er delte meninger om, hvorvidt anlægsinvesteringer skal indgå som en driftsaktivitet eller en investeringsaktivitet. De fleste af de adspurgte mener, at alle pengestrømme, som vedrørende finansieringsforpligtelser, skal indgå under finansiering i pengestrømsopgørelsen. Der er også et flertal for, at skatten skal have et separat afsnit i pengestrømsopgørelsen.

3. Likvide midler og forvaltning af likvide ressourcer
Der er delte meninger om, hvorvidt pengestrømsopgørelsen skal rapportere om rene pengestrømme (flows of cash) eller om likvider i mere bred forstand (cash and cash equivalents). Nogle respondenter bemærker, at præsentationen af nettopengestrømme (bortset fra driftsaktiviteter) kun bør tillades for pengestrømme, som vedrører finansielle instrumenter inden for samme klasse.

4. Afstemning af driftsaktiviteter
Et flertal af respondenterne mener, at den afstemning i forhold til f.eks. årets resultatet, som fremgår ved brug af den indirekte metode for præsentation af pengestrømme for driftsaktiviteter, også bør fremgå ved brug af den direkte metode. 

5. Direkte eller indirekte metode
Et stort flertal af respondenterne er enige om, at den direkte metode fortsat bør være tilladt.

FRCs arbejde med diskussionsoplægget skal bidrage til IASBs projekt om Primary Financial Statements.

 

Læs Discussion Paper: Improving the Statement of Cash Flows her

Læs Feedback Statement – Discussion Paper: Improving the Statement of Cash Flows her

Læs FRCs brev til IASBs formand, Hans Hoogervorst, her

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126
  • Mads Heldbo

    Student

Medlemsmøder

Deltag på medlemsmøderne, hvor temaet i år er kvalitetskontrol. Deltagelse er gratis og giver 2 OE-timer.

Læs mere om medlemsmøderne.