IASB foreslår en række mindre ændringer i standarder (annual improvements cycle 2015-2017)

Faglig nyhedIASB har udsendt et udkast til annual improvements cycle 2015-2017 med ændringer af IAS 12, IAS 23 og IAS 28.

Regnskab

IASB’s annual improvements project har til formål at sikre en mere effektiv proces for håndtering af en række mindre ændringer til IFRS standarder og forståelsen af disse. Ændringer af eksisterende IFRS standarder og de tilhørende fortolkningsbidrag skal således rette op på små utilsigtede konsekvenser, konflikter eller mangler i standarderne.  

The International Accounting Standards Boards (IASB) har nu udsendt forslag til ændringer af tre standarder i offentlig høring som en del af deres årlige improvement projects.

Dokumentet indeholder forslag om ændringer til IAS 12 om indkomstskatter, IAS 23 om låneomkostninger og IAS 28 om investeringer i associerede virksomheder og joint ventures.

De foreslåede ændringer af IAS 12 præciserer, at kravene i det eksisterende afsnit 52B gælder for alle skattemæssige konsekvenser for virksomheden af udbytte, dermed bliver formuleringen bredere end det hidtidige afsnit 52A. Afsnit 52A omhandlede kun situationer, hvor der er forskellige skattesatser for udlodning og frie reserver. Dermed tilføjes to nye afsnit 58A og 98I, mens afsnit 52B foreslås slettet.

IASB foreslår endvidere at ændre IAS 23 for at præcisere, hvilke låneomkostninger virksomheden er berettiget til at aktiveres som en del af kostprisen for et aktiv i særlige omstændigheder jf. afsnit 14. Dermed er afsnit 14 ændret, mens afsnittene 28A og 29D er foreslået tilføjet.

Samtidig foreslås ændringer til IAS 28 for at præcisere, at en virksomhed skal anvende IFRS 9 om finansielle instrumenter til langsigtede kapital interesser i en associeret virksomhed eller joint venture, hvis man ikke bruger indre værdis metode. Dermed er man også underlagt nedskrivningskravene. Derudover er afsnittene 14A, 45E og 45F foreslået tilføjet og afsnit 41 er slettet.

Du kan se de konkrete ændringer i selve dokumentet nederst på siden.

Høringsfristen er den 12 april 2017.

 

Se annual improvement cycle 2015-2017 her.