IESBA efterlyser holdninger til reglerne om partnerrotation

Faglig nyhedIESBA, der udsteder de internationale etiske regler for revisorer, ønsker kommentarer til, om eksisterende regler om partnerrotation på hensigtsmæssig vis sikrer revisors uafhængighed. Svarfrist er 31. maj 2013.

Om revisor

Den internationale udsteder af etiske retningslinjer for revisorer, IESBA, har udsendt et spørgeskema, hvori interesserede parter anmodes om at udtrykke holdninger til de nuværende regler i "Code of Ethics" om revisorers rotation (partnerrotation) ved revision af kundevirksomheder, der er virksomheder af interesse for offentligheden. Spørgeskemaet er rettet mod "stakeholders", hvilket fx kan være medlemmer af revisionskomiteer, virksomheders bestyrelser, regulerende myndigheder, standardudstedere, revisorer m.fl.

Det overordnede tema for undersøgelsen er spørgsmålet om, hvorvidt de eksisterende krav til rotation fortsat sikrer robuste og hensigtsmæssige foranstaltninger imod familiaritets- og egeninteressetrusler, eller om kravene bør revideres for at styrke uafhængigheden og den professionelle skepsis hos enkeltpersoner i revisionsteamet.

Familiaritets- og egeninteressetruslerne er i Code of Ethics, afsnit 100.2, defineret således:

- "Familiaritetstruslen" (Familiarity threat) - truslen, at revisor grundet en langvarig eller tæt forbindelse med en klient eller arbejdsgiver er for velvilligt indstillet over for disses interesser eller til accept af disses arbejde.

- "Egeninteressetruslen" (Self-interest threat) - truslen, at en økonomisk eller anden interesse på upassende vis vil påvirke revisors dømmekraft eller adfærd.

Undersøgelsen omfatter ikke de mere politiske overvejelser om obligatorisk firmarotation (som bl.a. er kommet til udtryk i EU-Kommissionens forslag til forordning om lovpligtig revision i virksomheder af interesse for offentligheden), og undersøgelsen vedrører således alene en vurdering af behov for ændring af de eksisterende krav i relation til partnerrotation. 

Svarfristen for kommentarer til IESBA er 31. maj 2013. Eventuelle kommentarer må også meget gerne sendes - evt. i kopi - til osj@fsr.dk inden 31/5.

Link til undersøgelsen på IFAC's hjemmeside.

Download en pdf-version af spørgeskemaet.

 

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126