FEE-analyse af forskelle mellem EU-regler og det internationale etikkodeks

Faglig nyhedFEE har i en ny analyse af reglerne om revisors uafhængighed påpeget, at en fælles europæisk anvendelse af det internationale etikkodeks vil føre til mere robuste regler, særligt for revision af virksomheder af interesse for offentligheden.

Om revisor

Den europæiske revisororganisation, FEE, har udsendt en meget omfattende analyse af forskelle mellem EU's regelsæt om revisors uafhængighed og de dele af det internationale etikkodeks for revisorer, der omhandler uafhængighed.

Det internationale etikkodeks - Code of Ethics for Professional Accountants - er langt mere uddybende end EU-reglerne for revision af virksomheder af interesse for offentligheden (Public Interest Entities). Kodekset indeholder f.eks. strenge regler om, hvilke "ikke-revisions-ydelser" der er uforenelige med udførelse af revision.

Et andet eksempel, hvor etik-kodeksen går videre end lovreglerne, er benyttelse af begrebet nøglepartner (Key Audit Partner), der ikke kun omfatter den partner, der er primært ansvarlig for revisionsopgaven, men også partnere, der udfører kvalitetskontrol på opgaven.

Sammenligningen viser også, at kodekset er mere restriktivt end EU-reglerne med hensyn til mulighederne for at besidde finansielle interesser i eller indtage ledelsesmæssige funktioner i klientvirksomheden.

Også for så vidt angår revisors mulighed for at tilbyde skattemæssige ydelser er der mere udførlige retningslinjer i etikkodeksen.

Grundlæggende set anvender EU-henstillingen om revisors uafhængighed samme konceptuelle metode som IESBA Code of Ethics til afgørelse af, om der foreligger et etisk eller uafhængighedsmæssigt problem. Metoden går ud på at identificere trusler mod revisors uafhængighed og anvendelse af modforholdsregler (safeguards) for at håndtere disse trusler. Metoden er også kodificeret i revisionsdirektivet (art. 22(2)) og i den danske revisorlov (§ 24, stk. 2-3) og indebærer overordnet set en test af, hvad der hos en velinformeret tredjemand kan vække tvivl om revisors uafhængighed.

FEE forventer, at analysen kan få en vigtig rolle i den igangværende debat i EU-regi om forslag til en ny forodning vedrørende revision i virksomheder af interesse for offentligheden og om ændringer af det eksisterende EU-direktiv om lovpligtig revision (Audit Policy-forslaget fra EU-Kommissionen).

FEE påpeger, at en fælles europæisk godkendelse og anvendelse af det internationale etikkodeks fra IESBA vil give mere robuste resultater end nogle af de forslag, som EU-Kommissionen har fremlagt.

Analysen er udført af FEE's etikarbejdsgruppe med deltagelse af FSR - danske revisorer.

Download FEE's pressemeddelelse: Promoting Further Harmonisation of European Auditor Independence Requirements

Download FEE Paper - A Comparison of EC Recommendation on Statutory Auditor's Independence in the EU and Statutory Audit Directive with the Independence Sections of the IESBA Code of Ethics for Professional Accountants, 2013

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126