Etik og grænseoverskridende skatteunddragelse

Faglig nyhedFSR - danske revisorer har udarbejdet et notat om de etiske regler for revisorer i sammenhæng med deres relevans for skatterådgivning, der involverer risiko for grænseoverskridende skatteunddragelse i strid med relevant lovgivning og øvrig regulering.

Om revisor

Notatet fortolker de fem etiske grundprincipper (integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd) i sammenhæng med skatterådgivning. De særlige uafhængighedsregler, der gælder i de etiske regler, når en sådan rådgivning ydes for revisions- eller reviewklienter, behandles ikke.

I medlemsvirksomhederne, som godkendte revisorer udøver deres hverv igennem, er der typisk i ansættelseskontrakter, interne retningslinjer eller i et tilsvarende grundlag fastlagt en forpligtelse til, at medarbejderne i revisionsvirksomheden overholder alle professionsregler, og herunder de i denne sammenhæng relevante etiske regler.

Den samlede konklusion i notatet er, at revisor ikke kan optræde som enøjet eller blind partsrepræsentant i rådgivningsopgaver. Revisor er naturligvis forpligtet til at varetage sin klients interesser bedst muligt og herigennem medvirke til at finde løsninger, der er hensigtsmæssige for klienten; men valgte løsninger, som revisor har rådgivet om, skal altid befinde sig inden for grænserne af relevant lovgivning og øvrig regulering.

 

Notatet kan læses her