Selvom du deponerer din godkendelse, kan du stadig være omfattet af hvidvaskloven

Faglig nyhedHvis du udarbejder regnskaber, rådgiver om skatteforhold eller står for bogholderiopgaver, er du fortsat omfattet af hvidvaskloven, selvom du deponerer din godkendelse som revisor.

Om revisor

Hvidvaskloven gælder for en lang række erhverv, herunder godkendte revisorer. Loven gælder imidlertid også for personer eller virksomheder, der leverer samme ydelser som revisorer eller er skatterådgivere og eksterne bogholdere.

Det siger sig selv, at der ikke er andre erhvervsdrivende end godkendte revisorer, der kan levere lovpligtig revision. Til gengæld er der ikke noget til hinder for, at andre erhvervsdrivende udarbejder regnskaber, rådgiver om skat eller udfører bogholderiopgaver. Det betyder, at hvis man som revisor deponerer sin godkendelse, men fortsætter med at løse disse opgaver, så er man fortsat omfattet af hvidvaskloven og de krav, der gælder, som fx at man:

  • skal kende sin kunde (legitimationspligt samt – ved selskaber – de reelle fysiske ejere)
  • skal være opmærksom på, om kunden kan være involveret i hvidvask eller finansiering af terrorvirksomhed
  • har en undersøgelses- og indberetningspligt
  • er ansvarlig for, at eventuelle ansatte kender reglerne om hvidvask og terrorfinansiering og efterlever dem
  • skal have skriftlige interne retningslinjer, der sikrer lovens overholdelse.

Læs mere i FSR – danske revisorers vejledning.

Hvis man helt skifter erhverv, er man kun omfattet af hvidvaskloven, hvis man falder ind under en af hvidvasklovens andre bestemmelser, som fx ejendomsmægler eller forsikringsmægler.

Vi sætter i den kommende tid fokus på hvidvask. Foreningen vil sætte ind med mere information og vejledning om de gældende regler over for vores medlemmer, som vil ske igennem bl.a.:

  • Kursustilbud
  • Webinar i samarbejde med styrelsen, foreløbigt fastsat til 31. august 2016, kl. 10-12
  • Opdatering af foreningens tidligere vejledningspjece om hvidvaskreglerne og en række nyheder om specifikke emner.

Har du spørgsmål til denne nyhed, er du velkommen til at kontakte: