Høringssvar: Ændring af eux-uddannelsen

HøringssvarUndervisningsministeriet har foreslået at justere på eux-uddannelsen, så timetallet blandt andet sættes op. FSR - danske revisorer er positive men gør opmærksom på revisorbranchens skepsis overfor eud-reformen.

Uddannelse

Undervisningsministeriet har foreslået at justere på eux-uddannelsen på baggrund af en evaluering fra marts 2017.

Undervisningsministeriet foreslår blandt andet at undervisningstiden øges til cirka 1.675 timer. Tiden tages fra elevernes såkaldte fordybelsestid. Dermed bliver der mindre selvstudie og mere lærerstyret undervisning. Derudover foreslår ministeriet at der indføres obligatorisk prøve i skriftlig dansk på A-niveau og at der skal udarbejdes en studieplan for undervisningen i de gymnasiale fag.

FSR - danske revisorer er overordnet positivte overfor de foreslåede ændringer, der styrker eux-uddannelsen, således at de unge sikres en optimal uddannelsesmæssig baggrund der forberede de unge bedst muligt inden elevtiden. 

Vi gør samtidig opmærksom på revisorbranchens skepsis overfor eud-reformen og at indførelsen af femugers grundforløbet for HHX'ere nu og beskæring af elevtiden fra 2. august 2020 ændrer på revisionsvirksomhedernes ansættelses- og uddannelsesmønster.

Det er essentielt for revisorbranchen at elevernes studiekompetencegivende uddannelse er på et så højt niveau som muligt og ruster eleverne bedst muligt i forhold til deres videre karriere og muligheder for at fortsætte deres uddannelse på en videregående uddannelse på kandidatniveau.

Læs hele høringssvaret her

Hvis du vil vide mere om FSR - danske revisorers politiske arbejde med uddannelser, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Sara Sayk ssa@fsr.dk eller tlf. 41933129.

 

Hvis du vil vide mere om FSR - danske revisorers revisorelevuddannelse, er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Lisa Abel Christensen lac@fsr.dk eller tlf. 41933142.

 

Kontakt

 • Sara Sayk

  Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

  3369 1029
  4193 3129
 • Lisa Abel Christensen

  Uddannelseskonsulent Cand.Mag

  4193 3142

Revisorelevuddannelsen

FSR's revisorelevuddannelse er et fagligt stærkt forløb, hvor målet er at bringe eleverne så tæt på de daglige arbejdsopgaver på et revisionskontor som muligt.

Vi tilbyder et højt fagligt niveau, og et hold af dedikerede undervisere, som alle er godkendte revisorer eller specialister med undervisererfaring.

Læs meget mere om revisorelevuddannelsen her

Uddannelsesvejene til statsautoriseret revisor

Der er mange veje til at blive statsautoriseret revisor i det danske uddannelsessystem. Fælles for dem alle er revisorlovens krav om en kandidateksamen, minimum tre års praktisk erfaring samt beståelse af revisoreksamen (tre skriftlige og en mundtlig eksamen).

(Klik på billedet for at se en stor version)

Se mere om selve uddannelsen til statsautoriseret revisor her.