Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 7. juli 2017 afgivet høringssvar til Energistyrelsen i forbindelse med forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning (Standardisering af regnskabsføring og dataindberetning mv. for varmeforsyningsvirksomheder til brug for ny økonomisk regulering) .

Regnskab
Vi anbefaler, at Energitilsynet ud over at udarbejde en standardkontoplan også udarbejder en vejledning hertil med henblik på at sikre, at kontering efter standardkontoplanen også sker efter ensartede principper og metoder.

Læs FSR - danske revisorers høringssvar her.