Høringssvar: Forslag til lov om erhvervskandidat

HøringssvarFSR - danske revisorer har afgivet høringssvar på lovforslaget om etablering af en erhvervskandidatuddannelse, som er yderst positivt.

Uddannelse

FSR – danske revisorer er yderst positive overfor lovforslaget om etableringen af en erhvervskandidatuddannelse, som er en oplagt mulighed for at skabe en bedre kobling mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Vi gør dog særligt opmærksom på et enkelt punkt i lovforslaget; mistet retskrav for ansøgere til erhvervskandidaten, der får afslag på optagelse. Det kan være en barriere for nogle studerende og kan afholde studerende for at søge om en plads på et erhvervskandidatstudie. Det mener vi er uhensigtsmæssigt.

FSR - danske revisorer har afgivet høringssvar på lovforslaget d. 3. august 2017. Læs høringssvaret her

Kontakt

  • Sara Sayk

    Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Uddannelsesvejene til statsautoriseret revisor

Der er mange veje til at blive statsautoriseret revisor i det danske uddannelsessystem. Fælles for dem alle er revisorlovens krav om en kandidateksamen, minimum tre års praktisk erfaring samt beståelse af revisoreksamen (tre skriftlige og en mundtlig eksamen).

(Klik på billedet for at se en stor version)

Se mere om selve uddannelsen til statsautoriseret revisor her.