Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 8. februar 2018 afgivet høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet)

RegnskabRevisionOm revisor

FSR – danske revisorer kan generelt tilslutte sig lovforslaget, som blandt andet skal forhindre, at kommunerne indgår kontrakter med private leverandører af personlig pleje m.m., som ikke har den fornødne økonomiske robusthed til at løfte opgaverne og derfor går konkurs. Dette skaber stor utryghed for de berørte borgere og store kommunale udfordringer for at overholde reglerne på det sociale område.

Det er vores opfattelse, at alle leverandører af personlig pleje skal udarbejde og indsende årsregnskab i henhold til årsregnskabsloven. Hvis leverandørerne ikke er omfattet af årsregnskabsloven, skal de som minimum udarbejde og indsende årsrapport efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A.

Det er ligeledes vores opfattelse, at årsrapporter, der indrapporteres til kommunen, skal forsynes med en erklæring om revision eller udvidet gennemgang, således at kommunen har lejlighed til at reagere på revisors eventuelle forbehold eller fremhævelser. 

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her

Kontakt

  • Liselotte Eftekhar Bang

    Chefkonsulent - cand.jur.

    3369 1045
    4193 3145