Integreret Rapportering kan hjælpe med at opfylde FN’s Verdensmål

Faglig nyhedNy rapport har til hensigt at hjælpe virksomheder med at bidrage til SDGerne. IIRC peger på, at virksomhedens risici reduceres og muligheder i forbindelse med bæredygtighed øges ved hjælp af integreret rapportering.

RegnskabCSR

International Integrated Reporting Council, IIRC, og The Institute of Chartered Accountants of Scotland, ICAS, har i samarbejde med the Green Economy Coalition offentliggjort rapporten: The Sustainable Development Goals, integrated thinking and the integrated report. Rapporten skal ses som en støtte til virksomheder, der ønsker at bidrage til opfyldelsen af FN’s Verdensmål, SDGerne, som del af en samlet værdiskabelsesproces.

Publikationen gennemgår de seks kapitaler, som er grundstenen i IIRCs rammeværk. Rapporten sætter fokus på, hvordan virksomheder kan bruge kapitalerne til at skabe værdi for sig selv og samtidig yde et væsentligt bidrag til SDGerne.

IIRC rammeværket fokuserer på, hvordan virksomheder skaber værdi. Integreret rapportering gør det muligt for virksomheder at vurdere deres værdiskabelse på baggrund af deres strategi og forretningsmodel. Derved opnås en forståelse af, hvordan man via sin virksomhedsstrategi påvirker omverdenen. Disse faktorer er nøglen for virksomheder, der tænker på at rapportere om SDGerne.

Richard Howitt, CEO i IIRC mener, at virksomheder, ved at forpligte sig til SDGerne, vil bidrage til at sikre stabilitet og bæredygtig udvikling af deres egen virksomhed. Derfor ønsker Ridchar Howitt med denne rapport, at hjælpe flere organisationer med at anvende integreret tænkning.

 

Hele rapporten kan læses her:

Hele pressemeddelelsen kan læses her:

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126
  • Mads Heldbo

    Student