Fremtidige trends inden for CSR-rapportering

Faglig nyhedEn ny rapport giver indsigt i forventninger inden for fire områder, som vil præge rapporteringen inden for CSR, og som kobler sig til FN's Verdensmål. Det omhandler klimaforandringer, menneskerettigheder, økonomisk ulighed, samt data og teknologi.

CSRRegnskab

Global Reporting Initiative (GRI) har i samarbejde med tænketanken SustainAbility udgivet rapporten "Future Trends in Sustainability Reporting". Rapporten bygger på det arbejde som GRI's Corporate Leadership Group med fokus på rapportering anno 2025 har set nærmere på.

Gruppen havde på baggrund af 17 forskellige emner, der forventedes at påvirke fremtidens rapportering, udpeget fire trends, som de ville gå i dybden med for at få en bedre forståelse for, hvilken effekt områderne ville have på deltagernes deres virksomhed og CSR rapportering.
De fire trends klimaforandringer, menneskerettigheder, økonomisk ulighed, samt data og teknologi blev udvalgt, da de også indeholder en tæt kobling til FN's Verdensmål.
Inden for hver trend er der inspiration at hente for rapporterende virksomheder i forhold til den nuværende status, bud på hvad udviklingerne betyder for virksomhederne i fremtiden, eksempler på hvordan der rapporteres og forslag til fremadrettede aktiviteter.

Læs mere om rapporten her.