Fra CFO til Chief Value Officer

Faglig nyhedChief Value Officer er ikke blot titlen på en ny bog. Det bør også være CFO'ens fremtidige titel ifølge professor Mervin King. Hvorfor? Fordi CFO'en med en integreret ledelsestilgang og rapportering opgør virksomhedens værdi ud fra de væsentlige ressourcer, som virksomheden bruger og påvirker, og som bidrager til virksomhedens samlede værdiskabelse. Vel og mærke værdier, som ikke kun kan vurderes ud fra et rent finansielt sigte.

CSRRegnskabRevision

Bogen 'Chief Value Officer' med undertitlen 'Accountants can save the planet', lægger op til en ny tilgang - både i forhold til den måde, virksomheden ledes på og i den måde, der rapporteres på. Det handler om integreret rapportering.

Bogen er særlig interessant set i lyset af, at IFAC netop har lanceret et position statement, hvor de giver deres opbakning til IIRC og det internationale rammeværk for integreret rapportering (IR) og derved lægger op til mange af de forventninger til fremtidens rapportering, som FSR - danske revisorer også afdækker i magasinet af selvsamme titel.

Det er måske ikke alle revisorer, der i dag ser sig selv i en rolle, hvor de gennem deres virke redder verden og understøtter en bæredygtig udvikling af samfundet. Ikke desto mindre er det Mervin Kings sigte. Revisorer har en vigtig rolle i forhold til at tilføre tillid til virksomhedernes finansielle oplysninger, men ifølge professoren, har revisorerne også en afgørende rolle som drivkraft for forandring i den måde, virksomhederne ledes på. 

I bogen udfordrer Mervin King den rent aktionær-drevne ledelsesmodel og mener ikke, at den vil medvirke til, at virksomheder skaber langsigtet værdi på en bæredygtig måde. Derimod mener han, at virksomheden skal drives med større sigte for virksomhedens interessenter og ud fra en integreret tankegang, hvor der tages hensyn til social, miljømæssig og økonomisk værdiskabelse i virksomhedens drift, ledelse og udvikling, og at der tilsvarende rapporteres integreret til virksomhedens interessenter. Det vil sige en rapportering, der redegør for værdiskabelse i andre termer end de rent finansielle, og som gør brug af det internationale rammeværk for integreret rapportering (IR).

Bogen lægger op til en tankegang, der på mange måder også har været drivkraft for det netop afsluttede World Economic Forum (WEF) møde i Davos. Her blev der bl.a. lanceret et 'Compact for Responsive  and Responsible Leadership', hvor virksomhedsledere opfordres til at bruge deres lederskab til at bidrage til en bæredygtig udvikling af verdens samfund. Og bogen kan i den sammenhæng ses som et indspil til, hvordan den dagsorden kan drives frem af CFO'en og revisorerne.

Bogen 'Chief Value Officer' er en lille let tilgængelig bog med korte kapitler, og som trods sin lille størrelse indeholder store forventninger og forhåbninger til revisorerne og CFO'ernes fremtidige virke.  Bogen udkom i begyndelsen af december, 2016, hvor Mervin King samtidig fik tildelt en Lifetime Achiever Award af International Corporate Governance Network (ICGN) i London. Professor Mervin King har en række betydningsfulde poster bag sig i det internationale erhvervsliv og har bidraget til udbredelsen af det internationale rammeværk for integreret rapportering (IR) - dels som formand for IIRC og dels som formand for King Committee on Corporate Governance i Sydafrika.

Læs mere om bogen her.

Se nyheden vedrørende IFAC's opbakning til integreret rapportering her.

Læs FSR - danske revisorers magasin Fremtidens Rapportering her

Se nyheden fra WEF vedrørende ansvarligt lederskab her.