ESG-oplysninger spiller en stadig større rolle i investeringsbeslutninger

Faglig nyhedFor 3. år i træk lancerer EY deres Global Investor Survey, som undersøger trends og tilgang til ESG-oplysninger. Resultater viser øget interesse og aktiv anvendelse af ikke-finansielle oplysninger hos investorer.

RegnskabCSR

Investorer har i de seneste år i større og større omfang udviklet en interesse for ESG-faktorer. EY’s årlige Global Investor Survey viser, at ESG-oplysninger spiller en stadig større rolle i evalueringen af investeringsbeslutninger hos investorer.  

Ifølge undersøgelsen mener investorerne, at ESG-faktorer har betydning for virksomheder i form af både risici og forretningsmæssige muligheder, og at virksomheder for længe har negligeret disse. Ydermere er den overordnede holdning, at bæredygtigt afkast i højere grad skal have fokus på sociale og miljømæssige aspekter, og at en best-practice tilgang til ESG-faktorer demonstrerer operationel excellence hos virksomheder.

39% af investorer ville således udelukke en investering baseret på en risiko eller historik af ”poor governance”, og 32% ville udelukke investeringer baseret på vurdering af høj grad af risici ift. menneskerettigheder. 80% af alle investorer mener, at ledelser og bestyrelser skal udarbejde langsigtede ESG-strategier, at virksomheder ikke har nok fokus på miljømæssige og sociale risici, og at en god håndtering af ESG-risici har langsigtede monetære fordele. 

I takt med at investorer i højere grad efterspørger og anvender ikke-finansielle oplysninger, er der også kommet større fokus på kvaliteten af disse, og der er i højere grad forventninger om, at oplysninger skal være målbare, verificerede og sammenlignelige. 42% af respondenterne indikerede, at ESG-oplysninger ofte er inkonsistente, utilgængelig eller uverificerede, og hele 80% efterspørger i højere grad fokus på ESG risici linket til virksomheders kerneforretning.

En anden interessant faktor, som investorer i høj grad lægger vægt på, er øget fokus på klimarisici og strategier som resultat af Parisaftalen. Hele 85% forventer således, at virksomheder i høj eller moderat grad vil øge fokus på klimarapportering. Centralt her er især, hvordan virksomheder vil gå over til en lavemissionsøkonomi.  

Virksomheders vigtigste motivation for inklusion af ESG-data er ifølge undersøgelsen virksomhedens omdømme og image, efterfulgt af overholdelse af lovmæssige krav, samt i mindre omfang efterspørgsel fra investorer og mulighed for at øge selskabets markedsværdi. 

På trods af, at et stadig voksende antal virksomheder vælger at offentliggøre dedikerede CSR-rapporter eller integrerede årsrapporter, mener kun 44% af investorerne, at disse er materielle og brugbare, hvilket viser betydelig plads til forbedringer. En holistisk og effektiv CSR-rapportering kan sætte fokus på potentielle forretningsmæssige fordele, hvilket kan have stor indflydelse på et selskabs konkurrenceevne, brand og markedsværdi.

Relevans af de enkelte ESG-emner varierer imellem sektorer, men hvor der tidligere overordnet har været fokus på medarbejdersikkerhed og risici forbundet med dette, er dette i dag udvidet til at indeholde forventninger fra samfundet og offentligheden, demografiske og teknologiske udviklinger, vand- og ressourceknaphed, klimaforandringer samt datasikkerhed.    

Virksomheder bør således imødekomme investorers efterspørgsel for øget fokus på ESG-faktorer og tage en langsigtet tilgang til arbejdet med disse, gribe muligheden til at sætte øget fokus på ESG-risici og -muligheder, sætte dagsordener og engagere sig med interessenter, samt fokusere på det væsentlige.

Læs mere om EY’s Global Investor Survey her

 

Kontakt

  • Pernille Risgaard

    Chefkonsulent (ekstern tilknytning)

    40 26 14 33