Værdien af erklæring på CSR-området

Faglig nyhedMange virksomheder rapporterer om CSR, og nogle vælger at få en ekstern part til at afgive en erklæring i form af en revisorerklæring eller lign. En rapport fra WBCSD ser på værdien af sådanne erklæringer og introducerer en model for modenhed ift. at få en erklæring på CSR-området

CSR

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) har lanceret rapporten "Generating Value from External Assurance of Sustainability Reporting". Heri introducerer de en model "Assurance Maturity Model", der sætter fokus på forskellige niveauer inden for erklæringsarbejdet og skal være en hjælp til virksomheder i forhold til at vurdere, hvilket niveau de er på, og hvordan de kan få mest værdi ud af deres fortsatte arbejde og samarbejde med erklæringsafgiver.

Publikationen og modellen bygger på erfaringer fra WBCSD's medlemmer, som alle er forpligtet til at rapportere. Størstedelen af medlemmerne gør brug af eksterne erklæringer på CSR-området, men på forskellige niveauer alt efter deres modenhed.     

Birgitte Mogensen, formand for CSR-udvalget i FSR - danske revisorer hilser rapporten og modellen velkommen:

"CSR-rapportering er for næsten alle virksomheder en statusberetning om virksomhedens rejse og udvikling inden for CSR. Derfor er det super godt, at WBCSD sætter fokus på, at en validering inden for CSR i form af en tredjepartserklæring ikke er det samme som en finansiel erklæring. En erklæring inden for CSR giver tillid og troværdighed til, hvor på rejsen virksomheden befinder sig - mere end om virksomheden er i mål, som det er gældende for den finansielle erklæring, der konkluderer "bestået eller ikke bestået".

Læs mere her.