Test det nye Natural Capital Protocol Toolkit værktøj

Faglig nyhedNatural Capital Protocol Toolkit er et nyt værktøj, som skal hjælpe virksomheder med at træffe bedre beslutninger, ved at inkludere hvordan virksomheden interagerer med naturens kapitaler.

CSR

Natural Capital Protocol (NCP) Toolkit er et nyt interaktivt værktøj, der hjælper virksomheder med at identificere, måle og vurdere hvordan virksomheden påvirker eller er afhængig af naturens kapitaler. Værktøj forstås her som ressourcer, metoder eller fremgangsmåder, der er relevant for at måle og vurdere naturens påvirkning på virksomheder. Naturens kapitaler skal forstås som fornybare og ikke-fornybare ressourcer som planter, vand og mineraler mv.

Værktøjet er tilgængeligt for alle sektorer, geografisk område og organisationsstørrelse.

Igennem fire steps kan man som bruger af hjemmesiden navigere rundt efter den specifikke information som søges. Disse steps indeholde svar på nedenstående spørgsmål:

  • Step 1 (Why): Hvorfor skal man lave en vurdering af natur kapitalen.

  • Step 2 (What): Hvad er hensigten med vurderingen og hvilke forhold påvirker virksomheden.

  • Step 3 (How): Hvordan måles interaktionen med naturens kapitaler i virksomheden og hvordan påvirkes eller er virksomheden afhængig af kapitalen.

  • Step 4 (What next): Resultaterne undersøges, og det er op til virksomheden at indarbejde resultaterne i virksomhedens strategi.

Formålet med NCP er, at skabe tillidsfuld og troværdig information omkring hvordan virksomheder påvirker eller er afhængig af naturens kapitaler. Det skal gøre ledelsen i stand til at træffe bedre beslutninger, med det formål at skabe værdi for virksomheden.

NCP Toolkit er stadig i en pilotfase, hvorfor ikke alle funktioner er tilgængelige endnu. Frem til den 27. april vil det være muligt at teste værktøjets step 3. Det fungerer ved, at der fra en liste vælges faktorer som virksomheden enten påvirker eller er afhængige af og eventuelt et geografisk område. En liste med ressourcer, metoder eller fremgangsmåder for netop det område man søger fremkommer. Det er desuden muligt at hente en kort oversigt, der forklarer værktøjets type, og omfang, pris og tid som er påkrævet. Centralt er det, at der herfra kan tilgås det samlede værktøj, hvad enten det er en metode, ressource eller en fremgangsmåde.

Link til værktøjet findes her