CSR Rapporteringsprisen 2017, børsnoteret virksomhed med flere end 500 medarbejdere: Novo Nordisk

Faglig nyhedCSR Rapporteringsprisen sætter fokus på god praksis inden for rapportering om samfundsansvar og hylder danske virksomheder, der udmærker sig og kan være til inspiration for andre. Novo Nordisk er vinder af prisen for store børsnoterede virksomheder med en sammenhængende rapportering af høj kvalitet, der er genkendelig, og som præsenteres koncist, overskueligt og systematisk, så læseren får et godt indblik i Novo Nordisk og virksomhedens tre bundlinjer.

CSRRegnskab

Novo Nordisk er vinder af CSR Rapporteringsprisen 2017 inden for kategorien børsnoteret virksomhed med flere end 500 medarbejdere med rapporterne ”Communication on Progress 2016” og ”Annual Report 2016 ”.
Her kan du få indblik i, hvad dommerpanelet særligt har fremhævet i deres begrundelser.

Dommerpanelet har udpeget Novo Nordisk som vinder, fordi de med deres samlede rapportering leverer en helstøbt og genkendelig rapportering. Som børsnoteret international medicinalvirksomhed rapporterer Novo Nordisk med sin årsrapport til den private investor om virksomhedens tredobbelte bundlinje og supplerer med detaljer om samfundsansvar i virksomhedens rapportering til FN’s Global Compact.

Rapporteringen skiller sig særligt ud ved at bære tydeligt præg af tyngde, kontinuitet og finansielle standarder for kvalitet på tværs af nøgletal i den tredobbelte bundlinje. Desuden har Novo Nordisk forholdt sig til FN’s Verdensmål og udpeger de to mål, de primært mener, at de har afgørende indflydelse på. I forhold til menneskerettigheder gør Novo Nordisk for første gang brug af FN’s retningslinjer for rapportering heraf, og viser på den måde endnu en gang vejen frem i forhold til at gøre brug af internationale standarder inden for rapportering.

Dommerpanelet ser frem til at kunne læse mere om arbejdet med FN’s Verdensmål i den fremadrettede rapportering, herunder også i årsrapporten. Et andet område, som dommerpanelet har fremhævet som forbedringspotentialer inkluderer mere information om fremadrettede mål og handlinger, samt mere tydelig adressering af de dilemmaer Novo Nordisk oplever i arbejdet med samfundsansvar i rapporteringen eller gennem en henvisning til uddybende information.

Kort om Novo Nordisk og rapporterne
Novo Nordisk er underlagt Årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar. De henviser hertil i virksomhedens årsrapport og deres Communication on Progress til FN's Global Compact. Årsrapporten, der er udarbejdet i henhold til rammeværket for integreret rapportering, indeholder de anvendte regnskabsprincipper og en revisorerklæring (kombineret AA1000AS og ISAE 3000, begrænset grad af sikkerhed) for sociale og miljømæssige oplysninger.

Novo Nordisk er en global medicinalvirksomhed, som står for innovation og lederskab indenfor diabetesbehandling. Novo Nordisk har sit hovedsæde i Bagsværd og beskæftiger omkring 41.400 medarbejdere.

Novo Nordisk har tidligere vundet FSR – danske revisorers priser inden for rapportering. Først i 2011 og igen i 2015, hvor de vandt priser for bedste integrerede rapport.

Læs mere CSR Rapporteringsprisen 2017, de nominerede virksomheders rapportering, prisernes kriterier og dommerpanelet her.


Kontakt