Hvorfor er Brian Mikkelsens svigerfar vigtig?

Faglig nyhedMandag den 28. august var FSR – danske revisorer sammen med Axcelfuture og Dansk Erhverv vært ved en velbesøgt konference med ejer- og generationsskifte på dagsordenen. Konferencen blev holdt på Børsen i København. Og erhvervsminister Brian Mikkelsens svigerfar spillede en vigtig rolle i hans tale til deltagerne.

SMV

Alle foto: FSR - danske revisorer

Formålet med konferencen var blandt andet at give revisorerne og øvrige relevante rådgivere en indsigt i, hvor og hvordan de kan hjælpe ejerlederne til et bedre ejerskifte og give ejerlederne inspiration til at sætte gang i overvejelserne om et ejerskifte.

Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR - danske revisorer, belyste i sin åbningstale, at det at tage hul på et ejerskifte kræver mere end et regneark; det kræver, at ejerlederne bliver bevidste om nødvendigheden af at starte i god tid for at blive ejerskifteklar. Her brugte hun sin egen mand som eksempel på en ejerleder, der ikke mener at tiden endnu er kommet til at tænke ejerskifte. Og det på trods af, at han via sin hustru skam er bekendt med vigtigheden af at planlægge i god tid.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen fortalte om regeringens visioner om at lette mulighederne for ejerskifte og løftede blandt andet sløret for, at regeringen arbejder på helt at fjerne arveafgiften ved generationsskifte. Og han fortalte også om sin – nu afdøde – svigerfar og de samtaler som hans kone havde med sin far om ejerskifte inden hans død. Samtaler som Brian Mikkelsen husker som svære at tage hul på.   

På konferencen offentliggjorde Axcelfuture deres rapport om generationsskifte i mellemstore virksomheder ”Planlægning af ejerskifte i mellemstore danske virksomheder – Erfaringer og udfordringer”. Rapporten blev præsenteret af professor Morten Bennedsen, som understregede at budskabet fra rapporten overordnet er, at planlægning betaler sig på bundlinjen i form af eksempelvis højere overskudsgrad.

Du kan downloade rapporten eller en sammenfatning af rapporten på Axcelfutures hjemmeside her.

Dernæst fortalte statsautoriseret revisor Nils Henrik Wegener fra www.360sprint.dk, om hvordan han arbejder med ejerskifte som rådgivningsområde, og hvordan han starter med at give overblikket og gennem visualiseringen får afklaret, hvilke visioner ejerlederne har, og hvordan de kan nå deres mål. Et ejerskifte er en rejse, som de fleste ejerledere kun oplever én gang, og det er vigtigt, at revisoren hjælper med at sætte det rette rådgiverteam og husker ikke at dykke ned i regnearket, men hjælpe med at bevare overblikket.

Læs artiklen ”Giv ejerlederen overblik i ejerskiftet og skab mere værdi for dine kunder – og dig selv som rådgiver” her. Hør artiklens forfatter, Nils Henrik Wegener fortælle hvad du kan tage med fra artiklen. Klik på videoen til venstre.

Arrangementet sluttede af med en paneldebat med Christian Frigast, bestyrelsesformand og partner i kapitalfonden Axcel, statsautoriseret revisor Nils Henrik Wegener, Henrik Fich og Carsten Gomard. Henrik Fich er tidligere ejerleder af virksomheden Lessor, som nu er solgt til Axcel, og Carsten Gomard er bestyrelsesformand i Netcompany, som ligeledes har været købt af Axcel, men blev købt tilbage. Alle var enige om, at planlægning og gode rådgivere kan betale sig.

De debatterede, hvordan man kan blive klogere på vejen til et succesfuldt ejerskifte og brugte deres egne erfaringer med ejerskifte som afsæt i debatten.

Og hvorfor er det så at Brian Mikkelsens nu afdøde svigerfar og Charlotte Jepsens mand er så vigtige? Fordi de er prototyper på ejerledere der kan selv, vil selv og anser et ejerskifte som noget der ikke er nødvendigt at tale om. Det er jo ikke aktuelt lige nu. Og det har de ret i, men det bliver det hurtigt. Og så kan det være for sent.

Over tyvetusind danske virksomheder står over for et generationsskifte inden for de næste 10 år. Det er et forretningsområde med stort potentiale for revisorerne som virksomhedernes foretrukne rådgiver.

Kontakt

 • Sara Sayk

  Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

  3369 1029
  4193 3129
 • Josefine Jørgensen

  Direktionsassistent

  4193 3141

Er du klar til at rådgive om ejerskifte?

 

Følg med på www.ejerskifteklar.dk når FSR - danske revisorer sætter spot på emnet ejerskifte.

Bliv medlem af match-online.dk

match-online.dk er en digital platform for køb og salg af virksomheder. De kan også hjælpe dig med at få implementeret en strategi i din revisionsvirksomheder der understøtter din rådgivning om ejerskifte og hjælper dig med at udvide ejerskifte som et forretningsområde.

Du kan som medlem af FSR – danske revisorer opnå en lang række af rabatter og medlemsfordele på match-online.dk

Læs mere om medlemsfordele og priser her

Praksis for gaveover-dragelser, arv og døds-boer - både for arvinger og for længstlevende ægtefæller.

Afstemning

Hvad er den største barriere for et godt ejerskifte?