Særlige frister

Særlige frister

  • Anmodning om 4. gangs forsøg til skriftlige moduler

Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen om, at en person, der tre gange har påbegyndt et modul, ikke igen kan indstille sig til modulet. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. maj i det pågældende år.

  • Anmodning om dispensation fra kravet om at de skriftlige moduler skal bestås inden for en periode på fire år

Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen om, at alle tre moduler skal være bestået inden for en periode på fire år. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. maj i det år, hvor pågældende indstiller sig til sidste modul..

En person, der har bestået et modul tidligere end fire år, forinden det tredje modul bestås, har (uden ansøgning herom) tre nye forsøg til at bestå det pågældende ”forældede” modul.

  • Anmodning om 4. gangs forsøg til den mundtlige prøve

Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen om, at en person, der tre gange har påbegyndt den mundtlige prøve, ikke kan indstille sig til prøven igen. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. marts for prøven i første halvår og senest den 1. september for prøven i andet halvår.

Anmodning om indstilling til den mundtlige prøve senere end tre år efter bestået skriftlig prøve

Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen om, at indstilling til den mundtlige prøve skal ske senest tre år efter bestået skriftlig prøve. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. marts for prøven i første halvår og senest den 1. september for prøven i andet halvår.

  • Anmodning om dispensation fra kravet om, at den mundtlige prøve skal bestås senest fire år efter, at pågældende indstillede sig første gang til den mundtlige prøve

Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen om, at den mundtlige prøve skal bestås senest fire år efter, at pågældende første gang indstillede sig til den mundtlige prøve. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. marts for prøven i første halvår og senest den 1. september for prøven i andet halvår.

(Kravet om, at den mundtlige prøve skal bestås senest fire år efter, at pågældende første gang indstillede sig til den mundtlige prøve, gælder ikke for personer, der har været indstillet til den mundtlige prøve før den 1. januar 2014.)

Særligt for registrerede revisorer
En registreret revisor, der er godkendt og optaget i revisorregisteret, kan blive godkendt, som statsautoriseret revisor, hvis pågældende består modul B og C samt den mundtlige prøve til revisoreksamen, jf. § 20 i eksamensbekendtgørelsen.

Kontakt

  • Camilla Ackey Wolf

    Uddannelseskonsulent

    6115 0157