Pris - de faglige værktøjer

Få overblik over hvad det koster for din virksomhed
at blive koblet op på vores værktøjsportal.

Priser for nye brugere (priser gældende pr. 1/10-2016):

Generelle værktøjer

 • Årsrapporter
 • Situationsbestemte regnskaber 
 • Kvalitetssikring
 • Revisors erklæringer
 • Revisionsopgaven 
 • Udvidet gennemgang og review 
 • Revisionsprotokoller og ledelsens regnskabserklæring

Beskrivelse af værktøjerne

Medlemspriser pr. værktøj (for ovenstående værktøjer)*:

Der betales for alle revisorer på kontoret.

I forbindelse med køb af værktøjerne opkræves et tilmeldingsgebyr på:

1-5 brugere: kr. 1.537,65
6-10 brugere: kr. 3.075,30

*De angivne priser er pr. år (medlemspriser).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pris herefter: (12 måneder)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For 1 bruger  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kr. 1.537,65

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efterfølgende 2-5 brugere 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kr. 512,55 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efterfølgende 6-10 brugere   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kr. 306,52

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efterfølgende brugere 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kr. 204,-

 

Specialiserede værktøjer

 • Aktieombytning
 • Tilførsel af aktiver
 • Skattefri virksomhedsomdannelse
 • Fusion
 • Skattefri spaltning
 • Ophørspension
 • Værdiansættelse af virksomheder.

Medlemspris pr. værktøj (for ovenstående værktøjer): kr. 2.050,20,-

Der tages forbehold for prisstigninger.

Kontakt

 • Celina Bach-Møller

  Forretningsansvarlig

  3369 1063
  4193 3163