Spørgsmål og svar, hvis du er Revimentor-bruger

Hvad er CaseWare?

CaseWare er en internationalt udbredt og anerkendt IT-platform til revisorer. Platformen gør det nemt for dig at generere regnskaber og rapporter og indberette digitalt til Erhvervsstyrelsen.

I foråret 2014 overtog FSR - danske revisorer enerettighederne til at udvikle og forhandle CaseWare i Danmark. Indtil da havde firmaet RevisorInformatik ejet disse rettigheder.

Du kan læse meget mere om CaseWare på Caseware.dk

Hvorfor har FSR – danske revisorer købt rettighederne til at forhandle CaseWare i Danmark?

Rettighederne giver os mulighed for at tilbyde en unik IT-løsning til den danske revisionsbranche. IT-løsningen kombinerer nemlig det bedste fra to verdener: Det faglige kvalitetsindhold fra Revimentor og CaseWares stærke tekniske platform.

Den nye løsning skal bidrage til at styrke de faglige og tekniske kompetencer på tværs af branchen og er et vigtigt element i FSR – danske revisorers strategiske mål om at øge kvaliteten i revisorernes kerneopgaver.

Hvad er fordelen ved den nye CaseWare-løsning i forhold til Revimentor?

Først og fremmest øger den nye CaseWare-løsning effektiviteten og sikkerheden i revisorers opgaveløsning. Du skal med dette system ikke rette det samme tal flere steder, det sker for langt størstedelen af tallene af sig selv. Denne automatisering giver dig derved en styrket faglig sikkerhed og sparer dig tid.

En anden central fordel er, at den nye CaseWare-løsning integrerer revisions-, kvalitetssikrings- og erklæringsmodulet fra Revimentor i et system, som derudover indeholder et regnskabsmodul og en XBRL-funktion. Det betyder, at du fremover kan opstille regnskaber, revidere dem i henhold til de nyeste faglige og lovgivningsmæssige standarder og indberette dem i ét og samme system.

Hvorfor er den nye brancheløsning anvendelig for både små og store revisionsfirmaer?

Den nye brancheløsning bliver lige så anvendelig for de små som de store revisionsfirmaer. Det bliver muligt at skalere, så dine revisionshandlinger målrettes den enkelte kundestørrelse. Dermed kan du gennemføre en effektiv revision.

Kommer alle faglige værktøjer fra Revimentor med i den nye Revimentor-løsning? 

Den nye brancheløsning sikrer, at de faglige værktøjer bl.a. kan anvendes til revision af såvel små og mellemstore virksomheder som store virksomheder. Alle faglige værktøjer fra Revimentor bliver overført til den nye løsning. Det drejer sig blandt andet om kvalitetsstyringsmanualen, værktøjer til revisionsprocessen, udvidet gennemgang, review og assistance. Den omfangsrige erklæringsmanual vil også være tilgængelig i den nye løsning.

Hvad bliver prisen på den nye CaseWare-løsning?

Den nye CaseWare-løsning bliver opdelt i moduler, som tilkøbes grundlicensen. Prisen for en CaseWare-løsning vil således afhænge af tilkøbet af moduler og antal brugere.

Hvornår kan jeg blive konverteret til den nye CaseWare-løsning?

Brancheløsningen står nu klar, og vi konverterer i løbet af 2016 successivt de cirka 200 Revimentor-kunder.

Vi tilbyder gratis konvertering til den nye løsning. Tag fat i vores team hurtigst muligt, ellers kontakter vi dig eller din virksomhed i løbet af 2016 for at aftale konverteringen nærmere. I forbindelse med konverteringen vil der være tilbud om gratis uddannelse i den nye CaseWare-løsning. Du kan selvfølgelig allerede nu tilkøbe CaseWares regnskabsmodul og XBRL-modul, som du kan anvende parallelt med Revimentor. Her vil du kunne supplere CaseWare-løsningen med de faglige værktøjer fra Værktøjsportalen.

Tag under alle omstændigheder fat i os. Så skal vi hjælpe med at finde ud af, hvad der passer bedst til netop din virksomhed.

Hvad skal jeg gøre for at konvertere til den nye CaseWare-løsning?

Du må meget gerne tage fat i os. Vi sidder både klar ved telefonerne og ved mailboksen. Det kan være, at det allerede nu kan være en god idé for dig at benytte CaseWare-løsningen. Hvis vi ikke har hørt fra dig i løbet af efteråret, henvender vi os til dig eller din virksomhed, når vi er klar med den nye løsning, og så aftaler vi i fællesskab, hvornår og hvordan konverteringen skal finde sted.

Hvis du har behov for yderligere information, særlige ønsker eller behov i forhold til konverteringen, er du velkommen til at kontakte os på vores hotlinetelefon: 7022 1350 eller e-mail: Caseware@fsr.dk

Jeg vil gerne konvertere nu

Kontakt vores hotline, så ser vi på mulighederne for straks at komme i gang. Hotlinetelefon: 7022 1350 eller e-mail: Caseware@fsr.dk 

Hvordan kommer konverteringen fra Revimentor til CaseWare til at foregå?

Vi kontakter dig eller din virksomhed direkte og aftaler et tidspunkt, hvor det passer begge parter at gennemføre konverteringen.

Derefter sørger vi for, at jeres stamoplysninger og data bliver overført til den nye Case-Ware-løsning. Desuden afholder vi uddannelse i brugen af CaseWare, og I vil modtage undervisningsmateriale med eksempler, som kan være en stor hjælp efterfølgende. Vi vil gøre vores yderste for, at du og dine kolleger bliver klædt på til at bruge den nye løsning. Alt sammen gratis.

Hvor lang tid tager konverteringen fra Revimentor til CaseWare?

Det afhænger af mængden af data i din Revimentor-løsning.

Kommer konverteringen til at koste mig noget?

Nej, ikke umiddelbart. FSR – danske revisorer betaler selve konverteringen af data samt en uddannelsesdag om den nye CaseWare-løsning.

Der kan dog være enkelte virksomheder, som selv har videreudviklet deres Revimentor-løsning eller på andre måder har udviklet en løsning, som er særligt ressourcekrævende at konvertere til den nye CaseWare-løsning. I sådanne tilfælde kan vi ikke garantere gratis konvertering, men vil vurdere situationen individuelt.

FSR – danske revisorer vil gøre det yderste for at konverteringen kommer til at forløbe så gnidningsfri som muligt. Vi vil gøre alt for at hjælpe dig igennem konverteringen og står eksempelvis klar med et specielt udviklet konverteringssoftware, som effektivt og hurtigt flytter dine data.

Hvordan lærer jeg at arbejde i den nye CaseWare-løsning?

Alle Revimentor-brugere bliver tilbudt en gratis uddannelsesdag i den nye CaseWare-løsning. Virksomheder med 20 brugere eller flere bliver tilbudt en individuel uddannelsesdag i virksomheden, mens mindre virksomheder bliver tilbudt en fælles uddannelsesdag sammen med andre mindre virksomheder i deres lokalområde.

Kan jeg fortsat få support til Revimentor?

Ja. Vi fortsætter uændret med at yde support til Revimentor. 

Kan jeg fortsat få kurser i brugen af Revimentor?

Ja. Vi fortsætter også med at tilbyde kurser i brugen af Revimentor.

Kan jeg stadig kontakte min hidtidige kontaktperson hos FSR – danske revisorer?

Ja. Overtagelsen af CaseWare medfører ikke ændringer i de salgs- og supportteams, der servicerer Revimentor-brugerne.

Vil Revimentor fortsat blive opdateret?

Som Revimentor-bruger kan du trygt fortsætte med at løse dine opgaver i systemet. Det er afgørende vigtigt for FSR – danske revisorer, at alle eksisterende kunder også fremadrettet kan arbejde i systemet, indtil de flyttes over i CaseWare. Herefter vil der fortsat være læseadgang i Revimentor. Ingen vil blive efterladt uden den nødvendige hjælp, og de nødvendige opdateringer. Derfor fortsætter foreningen med at opdatere det faglige Revimentor-indhold, så det afspejler de nyeste lovgivningsmæssige krav og standarder, lige som Revimentor også løbende vil få de nødvendige systemmæssige opdateringer.

Eventuelle fejl eller uhensigtsmæssigheder, som opstår i Revimentor, vil blive rettet i systemet på samme måde som tidligere. Vi videreudvikler dog ikke yderligere på Revimentors tekniske platform og funktionalitet. Dette vil komme i CaseWare.

Kan jeg fortsætte med at bruge Lotus Notes som mailsystem med den nye CaseWare-løsning?

Ja, CaseWare fungerer helt uafhængigt af dit mailsystem.

Kontakt

 • Celina Bach-Møller

  Forretningsansvarlig

  3369 1063
  4193 3163
 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128