Mere om Benchmark Management (TM)

Benchmark Management(TM) giver dine nøgletal værdi

FSR - danske revisorer tilbyder rabat på brancheanalyserapporten, Benchmark ManagementTM. Det er en analyse, der sammenligner jeres virksomhed med tilsvarende revisionsvirksomheder

Hvad er Benchmark ManagementTM

Det er en service fra FSR - danske revisorer i samarbejde med HR SUCCES:
- En benchmark af egne nøgletal med relevante kollegaer med direkte fokus på jeres indtjeningspotentialet (målt som EBIT)

- Benchmark ManagementTM er forretnings- og bundlinjeorientere

- Benchmark ManagementTM fortæller, hvor lønsomme I er i forhold til sammenlignelige kollegaer i branchen

- Afspejler virksomhedens ledelse- & organisatoriske performance gennem nøgletal

Hvorfor Benchmark ManagementTM
Fordi Benchmark ManagementTM er:

  • En unik branchemæssig benchmark
  • Et styringsredskab til partnergruppen
  • Fundamental sund fornuft, der direkte i kroner og øre viser hvor jeres økonomiske potentiale er

 
Hvad får jeg med Benchmark ManagementTM
Benchmark ManagementTM giver:

  • Beslutningsgrundlag ud fra en sammenligning med markedet , hvor analysen konkret  - i kroner og øre – beskriver potentialet for henholdsvis besparelser og vækst
  • Estimat og dokumenteret finansiel effekt af at iværksætte ledelses- og organisationsmæssige tiltag
  • Basis for ledelse, indehavere og partnere at diskutere egne tilvalg og fravalg

Hvad har andre sagt om Benchmark ManagementTM:
”Generelt set er mange hidtidige antagelser nu erstattet med konkret viden. Selve analysen har givet os et solidt økonomisk grundlag, at træffe ledelsesbeslutninger ud fra og vi har fået sat kroner & øre på vores potentiale. Nøgletallene er sat i en handlingsorienteret kontekst. Alle er sammenlignet med både gennemsnit og Best Practice for en lang række sammenlignelige virksomheder i branchen, så i dag har vi en klar prioriteret liste med tiltag, sorteret efter størst mulig bundlinjeeffekt.” Søren Appelrod, statsautoriseret revisor og partner, Aaen & Co.

FSR - danske revisorer og HR SUCCES
FSR - danske revisorer har indgået et strategisk samarbejde med konsulenthuset HR SUCCES, som har udviklet produktet Benchmark ManagementTM.
Aftalen sikrer:

  • Fuld anonymitet for den enkelte virksomhed
  • Compliance med konkurrencemyndighederne 
  • Foreningen har allerede sidste år draget stor fordel af en summarisk rapport til glæde for medlemsvirksomhederne

Benchmark ManagementTM

Benchmark ManagementTM giver overblik over, hvor en virksomhed kan øge lønsomheden

Deltagelsen er 100 procent anonym

Konsulenthuset HR SUCCES står for udarbejdelsen af Benchmark ManagementTM analyserne

Deltagende virksomheder indplaceres efter antal ansatte og geografisk beliggenhed.

Analysen, som hver deltagende virksomhed får udarbejdet, sætter konkrete tal i kroner og øre på virksomhedens potentialer. Analysen består af flere end 122 nøgletal opdelt i fem kategorier:
Organisatorisk, finansielt, strategisk, effektivitetsmæssigt og standardtal. Lige til at gå til og bruge på partnermøderne.

Benchmark Management i Nielsen & Christensen