Hvem er HR Succes?

FSR - danske revisorer samarbejder med konsulenthuset HR SUCCES, som har udviklet produktet Benchmark ManagementTM.

Hvem er HR SUCCES
HR SUCCES er et konsulenthus med særlige kompetencer indenfor:

  • Målbar ledelse
  • Strategiimplementering
  • Trivselsundersøgelser
  • Organisation & ledelse og sammenhængen mellem adfærd og lønsomhed, med andre ord målbar ledelse

HR SUCCES estimerer og dokumenterer den finansielle effekt af at iværksætte ledelses- og HR-mæssige tiltag. Universelsproget i din virksomhed er penge og det er den målestok HR SUCCES udtrykker sig i – altså i kroner og øre!

HR SUCCES har mere en 15 års erfaring i undersøgelsesmetoder, der understøtter virksomheders udvikling og har siden 2007 udviklet og implementeret Benchmark ManagementTM for en lang række partnerdrevene virksomheder i ind- og udland.

Aftalen med HR SUCCES sikrer:
• Fuld anonymitet for den enkelte virksomhed
• Compliance med konkurrencemyndighederne
• I takt med flere og flere medlemmer leverer data, vil FSR benytte disse i en summarisk rapport til glæde for medlemsvirksomhederne

For yderligere information:
Email: info@hrsucces.com
www.hrsucces.com

Benchmark ManagementTM

Benchmark ManagementTM giver overblik over, hvor en virksomhed kan øge lønsomheden

Deltagelsen er 100 procent anonym

Konsulenthuset HR SUCCES står for udarbejdelsen af Benchmark ManagementTM analyserne

Deltagende virksomheder indplaceres efter antal ansatte og geografisk beliggenhed.

Analysen, som hver deltagende virksomhed får udarbejdet, sætter konkrete tal i kroner og øre på virksomhedens potentialer. Analysen består af flere end 122 nøgletal opdelt i fem kategorier:
Organisatorisk, finansielt, strategisk, effektivitetsmæssigt og standardtal. Lige til at gå til og bruge på partnermøderne.

Benchmark Management i Nielsen & Christensen

HR Succes evaluerer Revisordøgnet * 2011