FAQ

Her får du svar på en række ofte stillede spørgsmål. Hvis disse ikke er fyldestgørende, så er du velkommen til at kontakte Morten Stokholm Bøg - msb@fsr.dk

Q: Hvad er Benchmark ManagementTM?
A: Benchmark ManagementTM er en analyse, som sammenligner jeres virksomhed med andre revisionsvirksomheder, der ligner jeres egen. Resultatet er en dokumenteret rapport, der sætter kroner og øre på jeres bundlinjes potentiale.


Q: Hvad får jeg ud af Benchmark ManagementTM?
A: Kort fortalt får du en estimeret og dokumenteret bundlinjeeffekt af at iværksætte ledelsesmæssige tiltag. Du får en prioriteret liste over de tiltag, der vil have størst betydning på jeres bundlinje.


Q: Er Benchmark ManagementTM en analyse vi kan anvende som ledelsesværktøj og som grundlag for vores strategiske overvejelser?
A: Ja, det er præcis sådan værktøjet er tænkt anvendt. Benchmark ManagementTM er blot meget fokuseret på resultatet målt i kroner og øre.

Q: Hvilke nøgletal får jeg?
A: Du får mere end 122 nøgletal. Eksempelvis nøgletal omkring udviklingen i markedet, indtjeningen pr. medarbejder, lønniveau for alle typer ansatte, men også sygedage, omkostninger ved rekrutteringer og for den sags skyld resultatandele pr. partner. Alle tal vil blive sammenlignet med gennemsnittet samt den bedste i gruppen af sammenlignelige virksomheder.

Q: Hvem og hvor mange deltager i en benchmark?
A: Sammenligningen med andre virksomheder beror på anonymitetsprincippet. Vi kan med andre ord ikke fortælle hvem, der indgår i sammenligningen.

Q: Vil det sige, at alle, der deltager i undersøgelsen er anonyme?
A: Ja. I ser kun jeres egne tal i forhold til gennemsnittet og den virksomhed, der klarer sig bedst. Sammenligningen vil være handlingsorienteret, d.v.s. at vi i kroner og øre vil beskrive sammenligningen i forhold til jeres bundlinje, men vi nævner aldrig de deltagende virksomheder!

Q: Hvis jeg ikke ved hvem de andre virksomheder er, hvordan kan jeg så være sikker på, at jeg kan bruge sammenligningen til noget?
A: Der sammenlignes på baggrund af antal ansatte og geografisk beliggenhed, så I er sikre på, at sammenligningsgrundlaget altid er relevant.

Q: Vi ved, at vores virksomhed vil ændre sig indenfor en overskuelig fremtid. Kan vi bruge Benchmark ManagementTM i den forbindelse?
A: Ja. Benchmark ManagementTM giver jer også muligheden for at analysere jeres budgettal eller for den sags skyld sammenligne jer med en gruppe af virksomheder, der har flere eller færre ansatte end den gruppe I normalt ville blive sammenlignet med. I kan altså få en konsekvensberegning af jeres fremtidige scenarier.

Q: Når jeg modtager rapporten, hvad så?
A: Rapporten rejser en række spørgsmål. Hvis I som partnergruppe har brug for hjælp, kan både FSR og HR SUCCES hjælpe.

 
Q: Hvor meget tid skal vi afsætte og hvad koster det?
A: I skal afsætte 5 timer. Jeres bogholder skal bruge ca. 3½ time og partnergruppen skal bruge ca 1 time. Prisen for at deltage er kun kr. 9.750 ex. moms og dernæst kun kr. 3500 pr. kvartal, hvilket er langt under normprisen for den samlede leverance.

 
Q: Jeg vil gerne deltage, hvad gør jeg?
A: Hvis I kunne tænke jer at være med, så kontakt Morten Stokholm Bøg - msb@fsr.dk

Benchmark ManagementTM

Benchmark ManagementTM giver overblik over, hvor en virksomhed kan øge lønsomheden

Deltagelsen er 100 procent anonym

Konsulenthuset HR SUCCES står for udarbejdelsen af Benchmark ManagementTM analyserne

Deltagende virksomheder indplaceres efter antal ansatte og geografisk beliggenhed.

Analysen, som hver deltagende virksomhed får udarbejdet, sætter konkrete tal i kroner og øre på virksomhedens potentialer. Analysen består af flere end 122 nøgletal opdelt i fem kategorier:
Organisatorisk, finansielt, strategisk, effektivitetsmæssigt og standardtal. Lige til at gå til og bruge på partnermøderne.

Benchmark Management i Nielsen & Christensen