CASE: Få skærpet strategien med Benchmark Management TM

Nielsen & Christensen med hovedkvarter i Aalborg var en af de første virksomheder til at anvende Benchmark ManagementTM .

Af Vivian A. Voldgaard, Foto: Jesper Voldgaard

Målinger og analyser er old news for revisorer. Men der er alligevel meget ny viden at hente i Benchmark ManagementTM. Det erkender Finn Korgaard, tidligere adm. direktør hos Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab med hovedkvarter i Aalborg:

”Vi er vant til at måle meget, men der er alligevel nogle spændende ting i det her, som vi ikke har forsøgt os med tidligere. Det ene er at måle så konkret på HR-delen, det andet er at vi med Benchmark ManagementTM får klarhed over, hvor langt vi kan nå, hvis vi gør det rigtigt godt,” siger han.


Finn Korgaard, adm. direktør & HR-chef Marlene Krogh.

Benchmark ManagementTM gav medlemsvirksomhederne et unikt indblik i deres virksomhed. Gennem flere end 122 nøgletal fordelt på fem overordnede områder fik virksomhederne sat kroner og ører på deres potentialer. Derudover fik de overblik over, hvordan deres egne nøgletal lå i forhold til konkurrenterne – i anonymiseret form. 
”Filosofien bag Benchmark ManagementTM tiltaler mig på baggrund af dens enkelhed: Du kan ikke undgå at forbedre din forretning, når du kender dine nøgletal. Derudover er det interessant at få større indsigt i, hvad best practise er indenfor dit fag samt at få mulighed for at benchmarke med andre i branchen,” siger Finn Korgaard.

Høj troværdighed
Analysearbejdet er lagt i hænderne på konsulenthuset HR SUCCES. HR SUCCES har specialiseret sig i at sætte kroner og ører på ledelse og har kunder i bl.a. advokatbranchen i både ind- og udland. I dag anvender en stor del af landets advokatvirksomheder Benchmark ManagementTM som redskab i den daglige drift.  At det er en ekstern aktør, der udarbejder analyserne, tiltaler Finn Korgaard.

”Vi ville også være gået med i projektet, hvis det havde været FSR selv, der havde stået for forløbet. Men af konkurrencemæssige hensyn giver det en større tryghed og troværdighed, at forløbet er lagt i hænderne på en ekstern aktør,” siger han.

Nielsen & Christensen har i alt 143 medarbejdere fordelt på hovedkvarteret i Aalborg og filialerne i henholdsvis København og Aars. Dermed placerer virksomheden sig i gruppen af revisionsselskaber med flest ansatte. Kategoriseringen gør ifølge Finn Korgaard Benchmark ManagementTMtil et endnu mere interessant fænomen at arbejde med:

”Mange revisionsvirksomheder har en fast skare af meget trofaste kunder, men når vi er oppe i den tunge kategori, som betjener de meget store kunder i Danmark, er der konkurrence. At vi ved hjælp af Benchmark ManagementTM bliver i stand til at se, hvad vi er både gode og mindre gode til, skærper uden tvivl vores konkurrenceevne. Ikke kun overfor kunderne, men også overfor de dygtige medarbejder på markedet, som vi jo alle sammen gerne vil tiltrække,” siger han.

Et dagligt redskab
At Benchmark ManagementTM også er et attraktivt redskab i det daglige HR-arbejde, er Marlene Krogh, jurist og HR-chef hos Nielsen & Christensen, heller ikke i tvivl om.

”Vi registrerer i forvejen alt muligt, men vi er ikke vant til at sætte kroner og ører på. Vi kender i procenttal alt til vores medarbejderomsætning, til vores sygefravær og alt muligt andet. Men at vi kan komme til den øverste ledelse og fremlægge nogle tal i kroner og ører, vil uden tvivl give os taletid overfor direktionen, og så kan vi for alvor begynde at arbejde effektivt og målrettet med HR,” siger hun.

Marlene Krogh vurderer også, at de konkrete bundlinjetal, vil give de ansatte en større forståelse for de initiativer, der bliver sat i værk i virksomheden.

”Vores ansatte ved godt, hvor stort vores sygefravær er. Men jeg tror ikke, at et procenttal giver dem en specielt klar fornemmelse af, om det er meget eller lidt. Hvis vi i stedet kan præsentere et beløb, vil det nok få nogle til at studse lidt,” forudser hun.

HR-chefen mener også, at Benchmark ManagementTM vil være et særdeles godt supplement i rekrutteringsprocessen hos Nielsen & Christensen:

”Med Benchmark ManagementTM får vi et tydeligt billede af, hvor gode vi er til at holde på vores medarbejdere og om vi er lønførende i forhold til andre revisionsvirksomheder af vores størrelse. Det kunne godt komme til at betyde noget for de initiativer, vi fremadrettet vil sætte i værk,” forudser hun.

Finn Korgaard forventer også at Benchmark ManagementTM rapporten, vil sætte gang i nogle flere innovative tanker:

”Som revisor arbejder vi overvejende historisk, fordi vores opgave er at se på tal, der ligger bagud. Men vi skal jo også huske at se fremad. Jeg forventer, at vi i kraft af både benchmarkingen og de nøgletal, der indikerer vores potentiale, vil blive så inspirerede, at vi ikke kan undgå at få en masse nye, gode ideer. Og så håber jeg selvfølgelig at rigtigt mange andre revisionsvirksomheder vil tage Benchmark ManagementTMtil sig fremover, så vi i hele branchen kan få et fantastisk arbejdsredskab.”

Benchmark ManagementTM

Benchmark ManagementTMgiver overblik over, hvor en virksomhed kan øge lønsomheden

Deltagelsen er 100 procent anonym

Konsulenthuset HR SUCCES står for udarbejdelsen af Benchmark ManagementTM analyserne

Deltagende virksomheder indplaceres efter antal ansatte i fem grupper

Analysen, som hver deltagende virksomhed får udarbejdet, sætter konkrete tal i kroner og ører på virksomhedens potentialer. Analysen består af flere end 122.

Nøgletallene sammenlignes dels i relation til gennemsnittet i gruppen, dels i relation til den virksomhed i gruppen, der klarer sig bedst.

Analysen besvarer spørgsmål som: Er vi lønførende blandt branchens revisorer? Er vores uddebiteringsgrad mindre end kollegernes? Hvad er vores omsætning og indtjening per medarbejder i forhold til Best Practice? Hvad er resultatandele pr. partner i sammenligning med andre virksomheder? Hvad er vores omkostninger ved rekrutteringer i forhold til andre? Etc.

 

 

Benchmark ManagementTM

Benchmark ManagementTM giver overblik over, hvor en virksomhed kan øge lønsomheden

Deltagelsen er 100 procent anonym

Konsulenthuset HR SUCCES står for udarbejdelsen af Benchmark ManagementTM analyserne

Deltagende virksomheder indplaceres efter antal ansatte og geografisk beliggenhed.

Analysen, som hver deltagende virksomhed får udarbejdet, sætter konkrete tal i kroner og øre på virksomhedens potentialer. Analysen består af flere end 122 nøgletal opdelt i fem kategorier:
Organisatorisk, finansielt, strategisk, effektivitetsmæssigt og standardtal. Lige til at gå til og bruge på partnermøderne.

Benchmark Management i Nielsen & Christensen