Benchmark Management (TM)

Med Benchmark Management (TM) giver et unikt indblik og forbedrer jeres ledelsesmæssige beslutningsgrundlag - markant!

Benchmark Management TM  er en unik nøgletalsanalyse, som beregner bundlinjeeffekten af at iværksætte ledelsesmæssige beslutninger. Benchmark ManagementTM er også en anonymiseret sammenligning af jeres egne regnskabstal med andre direkte sammenlignelige revisionsvirksomheder.Hvad er det særlige ved Benchmark ManagementTM

 • I sammenlignes med andre virksomheder, der ligner jeres, set på geografi og størrelse

 • Benchmark ManagementTM analysen giver svar på jeres potentielle bundlinje. Man kan altså for hvert enkelt nøgletal se, hvad ens eget bundlinje-potentiale er

 • I får handlingsorienteret, skræddersyet, individuel årlig rapport

 • I får ”live” tal hvert kvartal, så I konstant kan følge udviklingen indenfor 10 områder; omsætning, indtjening, markedets bevægelser etc.

 • Deltagelse er 100 % anonym

 • Den første rapport er gratis

Benchmark ManagementTM rapporten giver jer svar på, hvor en øget lønsomhed kan hentes. Nedenstående er blot et udpluk af de nøgletal, der er i rapporten. Alle tal er altid kun sammenlignet med virksomheder der ligner jeres egen:

 • Er vi lønførende blandt branchens revisorer?
 • Er vores uddebiteringsgrad mindre en kollegernes? 
 • Hvordan klarer vi os i forhold innovation, når vi sammenligner os med markedet? 
 • Hvad er vores omsætning og indtjening per medarbejder i forhold til ”Best Practice”? 
 • Har vi haft større eller mindre fremgang i indtjeningen i forhold til markedet? 
 • Hvad er vores omkostninger ved rekrutteringer i forhold til de andre? 
 • Hvad er resultatandele pr. partner i sammenligning med andre virksomheder? 
 • Hvad er vores IT-udgifter i forhold til sammenlignelige konkurrenter?
 • Etc

Hvem kan deltage?
Alle medlemmer af FSR - danske revisorer kan deltage.

Hvad koster det?
Den første analyserapport omfatter et kvartal og er GRATIS. Ønsker du at fortsætte koster det kr. 950,00 pr måned. Der indtastes kvartalsvis udvalgte nøgletal og du modtager en ny kvartalsrapport efter hvert kvartal. Efter et fuldt regnskabsår (2014) modtager du en fuld Benchmark ManagementTM rapport, der er inkluderet i dit månedsabonnement. Ønsker du at erhverve start-rapporten (2013) kan det ske for kr. 9.500, hvilket er en særlig pris for FSR – danske revisorers medlemmer.

 

Tidsplan
Tilmelding senest 31-03-2014; kontakt Morten Stokholm Bøg, msb@fsr.dk
Indrapportering af oplysninger i oktober/november måned.
Alle deltagerne modtager de færdige rapporter ultimo november/primo december.

Læs mere

Benchmark ManagementTM

Benchmark ManagementTM giver overblik over, hvor en virksomhed kan øge lønsomheden

Deltagelsen er 100 procent anonym

Konsulenthuset HR SUCCES står for udarbejdelsen af Benchmark ManagementTM analyserne

Deltagende virksomheder indplaceres efter antal ansatte og geografisk beliggenhed.

Analysen, som hver deltagende virksomhed får udarbejdet, sætter konkrete tal i kroner og øre på virksomhedens potentialer. Analysen består af flere end 122 nøgletal opdelt i fem kategorier:
Organisatorisk, finansielt, strategisk, effektivitetsmæssigt og standardtal. Lige til at gå til og bruge på partnermøderne.

Benchmark Management i Nielsen & Christensen