Værdien af revision


Fortsat drift, ulovlige lån, skattebetaling, gennemsigtighed, låne- og transaktionsomkostninger.

Et tilvalg eller fravalg af revision har effekt på gennemsigtigheden af en virksomheds økonomi og værdien af virksomhedens regnskab. Det styrker eller svækker omverdenens muligheder for at få indsigt i virksomhedens situation.
Her på siden samler vi artikler, analyser og undersøgelser omkring den betydning, revision har for både det enkelte selskab og overordnet for dansk erhvervsliv og samfundet.

Reviderede virksomheder kreditscorer bedre

Reviderede selskaber uden anmærkninger fra revisor har i gennemsnittet højere kreditrating ift. ikkereviderede selskaber. Ikke-reviderede selskaber vurderes at være mere risikofyldte og dermed dårligere stillet med hensyn til at forhandle betalingsbetingelser. Omvendt har reviderede selskaber, hvor revisor hejser et advarselsflag og giver en anmærkning, den laveste gennemsnitlige kreditrating.


Revisionen ændrer virksomhedernes skattebetalinger

Ni ud af 10 revisorer har i forbindelse med revisionen af 2014-regnskaberne foretaget korrektioner med betydning for virksomhedernes indberetninger til SKAT.


Dyrere lån til små virksomheder der fravælger revision

For små og mellemstore virksomheder kan det ikke betale sig at fravælge revisionen, da besparelsen vil blive spist af øgede låneomkostninger. For danske små og mellemstore virksomheder med en gæld på over 3 millioner kroner kan det ikke kan betale sig at fravælge revision.


Syv ud af 10 revisorer finder væsentlige fejl i virksomhedernes regnskabsmateriale

Ved revisionen af 2014-regnskaberne har syv ud af 10 revisorer rettet væsentlige fejl i regnskabsmaterialet hos virksomhederne. Hvis fejlene ikke var blevet rettet, er der risiko for at kreditorerne havde givet lån og kredit på et forkert grundlag.


Revisor hejser advarselsflag, når der er tvivl om virksomhedens overlevelse

Revisor skal rejse et advarselsflag, når der er tvivl om virksomhedens muligheder for at overleje. Det tydeliggør usikkerhed omkring virksomheden for omverdenen.
Netop usikkerhed om virksomhedernes mulighed for at fortætte driften er det, som oftest får revisor til at rejse advarselsflag i sin påtegning på regnskabet


Fravalg af revision skjuler revisors advarselsflag

Antallet er revisorforbehold og supplerende oplysninger falder lidt for tredje år i træk. Derimod stiger antallet af selskaber, der ville have haft en anmærkning fra deres revisor, hvis de ikke havde fravalgt revisionen.


Flere selskaber med begrænset hæftelse øger behovet for gennemsigtighed

Der er sket en betydelig stigning i antallet af selskaber med begrænset hæftelse, hvor ejeren ikke hæfter selskabets kapital.

"Det betyder, at der skal være tilstrækkelig og troværdig information i deres årsregnskaber, så det giver mening for beslutningstagere at søge oplysninger der. Det er en samfundsmæssig billig måde at skabe transparens og holde erhvervslivets transaktionsomkostninger nede på,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR - danske revisorer, Tom Vile Jensen.