Værdien af revision


Fortsat drift, ulovlige lån, skattebetaling, gennemsigtighed, låne- og transaktionsomkostninger.

Et tilvalg eller fravalg af revision har effekt på gennemsigtigheden af en virksomheds økonomi og værdien af virksomhedens regnskab. Det styrker eller svækker omverdenens muligheder for at få indsigt i virksomhedens situation.
Her på siden samler vi artikler, analyser og undersøgelser omkring den betydning, revision har for både det enkelte selskab og overordnet for dansk erhvervsliv og samfundet.

Fortsat fald i antal revisoranmærkninger

16.000 færre advarsler om usikkerheder i årsregnskaberne siden 2011. En stor del af faldet skyldes at selskaberne fravælger revision.


Færre revisioner betyder flere virksomheder med ”gemte” anmærkninger

Godt 93.000 selskaber har i 2015 fravalgt revision. Var de blevet revideret ville godt 12.000 selskaber af dem have fået revisionsanmærkninger, men disse kommer ikke til offentlighedens kendskab.


Revisorerne forudsiger to ud af tre virksomhedskonkurser

Ny undersøgelse af konkursramte virksomheder i 2014 viser, at revisorerne er ret præcise i deres vurdering af, hvilke virksomheder, der er i risiko for at gå konkurs. Det er til stor gavn for kreditorer, investorer og andre, der har økonomiske interesser på spil i de økonomisk udfordrede virksomheder, mener FSR – danske revisorers erhvervspolitiske direktør Tom Vile Jensen.


Revisor retter væsentlige fejl i hvert fjerde regnskab

Syv ud af ti revisorer finder og retter væsentlige fejl ved deres revision af virksomhedernes regnskaber. Blev fejlene ikke rettet, kunne de blandt andet føre til forkerte skattebetalinger og kreditgivning på forkert grundlag, viser ny undersøgelse.


En blank revisionspåtegning styrker risikovurderingen

Når dine kunder fravælger revisionen afspejles det i risikovurderingen. Selskaber uden erklæring fra revisor vurderes til at være mere risikable end gennemsnittet.


Dyrere lån til små virksomheder der fravælger revision

For små og mellemstore virksomheder kan det ikke betale sig at fravælge revisionen, da besparelsen vil blive spist af øgede låneomkostninger. For danske små og mellemstore virksomheder med en gæld på over 3 millioner kroner kan det ikke kan betale sig at fravælge revision.


Revisionen ændrer virksomhedernes skattebetalinger

Ni ud af 10 revisorer har i forbindelse med revisionen af 2014-regnskaberne foretaget korrektioner med betydning for virksomhedernes indberetninger til SKAT.


Flere selskaber med begrænset hæftelse øger behovet for gennemsigtighed

Der er sket en betydelig stigning i antallet af selskaber med begrænset hæftelse, hvor ejeren ikke hæfter selskabets kapital.

"Det betyder, at der skal være tilstrækkelig og troværdig information i deres årsregnskaber, så det giver mening for beslutningstagere at søge oplysninger der. Det er en samfundsmæssig billig måde at skabe transparens og holde erhvervslivets transaktionsomkostninger nede på,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR - danske revisorer, Tom Vile Jensen.