Cybersikkerhedsudvalget

Udvalgets formål er at understøtte og drive foreningens indsats på it-, cyber- og persondataområdet.

Cybersikkerhedsudvalgets særlige opgaver er at:

  • holde sig orienteret om lovgivningsarbejdet inden for cybersikkerhed og søge at påvirke den tekniske udformning af loven og tilhørende administrative forskrifter,
  • opretholde kontakt med andre interesseorganisationer angående spørgsmål af fælles interesse,
  • besvare spørgsmål fra medlemmerne angående principielle problemer,
  • foretage eller forestå vurdering/udvikling/formidling af metoder og værktøjer, som FSRs medlemmer kan anvende i revisionsarbejdet, ved rådgivning af klienter eller internt i revisionsvirksomhederne, efter nærmere aftale med FSRs bestyrelse,
  • orientere FSRs bestyrelse successivt om nuværende eller kommende problemområder, hvor der kan være behov for en indsats.

Du kan her læse hele Cybersikkerhedsudvalgets kommissorium.

Medlemmer

Jess Kjær Mogensen, formand
Claus Thaudahl Hansen
Hans Henrik Berthing
Kim Stormly Hansen
Thomas Kühn
Per Højmark

Sekretær: Peter Krogh Olsen

Kontakt