FSR - Medlemsundersøgelse 2015

FSR – danske revisorer gennemførte i august 2015 en medlemstilfredshedsundersøgelse. Her følger et par af konklusionerne samt navne på de heldige vindere af lodtrækningskonkurrencen. Foreningen takker alle der tog sig tid til at deltage – det er en stor hjælp i det daglige arbejde.

Følgende medlemmer har været heldige at blive udtrukket i foreningens lodtrækningskonkurrence:

Vinder af hovedpræmien – en ipad:
Søren Revsbæk

Vindere af 2 flasker rødvin:
Britta Bang Mikkelsen
Katja Jakobsen
Danny Kring Krabbe
Finn Brogaard
Allan Breiling

Tillykke til de heldige vindere. Præmierne er sendt.

Fortsat høj medlemstilfredshed
Medlemmerne af FSR – danske revisorer er tilfredse med deres medlemskab, viser den årlige medlemsundersøgelse foretaget i august. Ni ud af ti medlemmer er tilfredse eller meget tilfredse. Det svarer til niveauet fra de seneste tre år. Flest statsautoriserede revisorer er meget tilfredse. Medlemmer, som pt. arbejder uden for revisionsbranchen, er ligeledes tilfredse og er samtidig interesserede i flere målrettede tilbud fra foreningen.

Branchens omdømme og politisk interessevaretagelse vejer tungt
Medlemmerne mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at FSR arbejder for at skabe et positivt omdømme for revisorbranchen (96%), at påvirke politiske beslutninger til gavn for revisorbranchen (95%) og at sikre attraktive faglige tilbud til medlemmerne (88%).
Medlemmerne har stor tiltro til, at FSR - danske revisorer kan påvirke tendenser og rammebetingelser, der har betydning for deres virksomheder.

Vigtige medlemsydelser
Medlemmerne synes generelt, at det lykkes for FSR at opfylde forventningerne til medlemsydelserne, og der er høj tilfredshed blandt brugerne de enkelte ydelser. De mest anvendte ydelser er medlemsbladet SIGNATUR (80%), de faglige nyheder (85%) og foreningens ugentlige nyhedsbreve (86%). Den mest populære ydelse blandt brugerne er den faglige hotline, som dog kun anvendes af en mindre andel af medlemmerne.

Udfordringer forude, men digitalisering har potentiale
Medlemmernes daglige udfordringer består for størstedelens vedkommende af at leve op til øgede krav om kvalitetsstyring og effektivisering (93%), at leve op til lovgivning, kvalitetskrav og standarder inden for regnskab, revision samt skat, moms og afgifter (89%).
Medlemmerne forventer, at digitalisering vil have en positiv betydning for revisionsvirksomhederne, mens ændringer i revisionspligt, adgang til kvalificeret arbejdskraft og konkurrence fra andre brancher vil have en negativ betydning i de kommende år.

En fair kvalitetskontrol i fokus
Det er vigtigst for medlemmerne, at FSR fokuserer sit arbejde på at skabe en fair kvalitetskontrol, et effektivt disciplinærprogram samt på digitaliseringen, og de muligheder og udfordringer, den skaber for branchen.
Formålet med undersøgelsen har været, at evaluere på den overordnede medlemstilfredshed, samt inddrage medlemmerne i udformningen af det strategiske fokus for foreningen i 2016-18, 1.021 bredt repræsenterede medlemmer har deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til 22% af medlemmerne.

Formålet med undersøgelsen har været, at evaluere på den overordnede medlemstilfredshed, samt inddrage medlemmerne i udformningen af det strategiske fokus for foreningen i 2016-18, 1.021 bredt repræsenterede medlemmer har deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til 22% af medlemmerne.